Green jobs and the agricultural vocational system


În perioada 7-10 Octombrie 2012, s-a desfăşurat la Dijon, Franţa, în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Programul Transversal-Acţiunea cheie 1.1. –  Vizite de studiu pentru specialişti în educaţie şi formare profesională), vizita “Green jobs and the agricultural vocational system”, organizată de AgroSup – Eduter.

AgroSup este o structură a Universităţii din Dijon, responsabilă de susţinerea activităţii furnizorilor de formare din domeniul ştiinţelor agronomice, iar Eduter este o fundaţie care vizează promovarea formării profesionale în acelaşi domeniu.

Programul a presupus desfăşurarea mai multor vizite la licee agricole, institute de cercetare, universitate, ferme de practică, exploatări agricole asociate unităţilor de învăţământ. Multe dintre aceste instituţii reprezintă un model care poate fi preluat şi utilizat. De exemplu, fermele de practică asociate liceelor agricole sunt rentabilizate prin realizarea unor producţii cerute pe piaţa locală sau naţională.

Realizarea colaborării între unităţile de învăţământ şi partenerii sociali asigură eficienţa demersului didactic, dar şi beneficiile din perspectiva exploatărilor agricole (fluxul de ucenici care se formează direct şi care pot fi angajaţi fără o altă perioadă de formare iniţială).

ONG Mare Nostrum a dezvoltat mai multe proiecte legate de promovarea agriculturii durabile, sub forma unor activităţi pilot, ce urmăreau familiarizarea fermierilor cu noi tehnici de producţie. O oportunitate care ar putea fi valorificată este realizarea unor parteneriate cu şcoli (agricole) din vecinătatea fermelor.

Un proiect interesant în domeniul educaţiei pentru dezvoltare durabilă a fost cel prezentat de reprezentanţii AgroSup – Eduter (Universitatea Dijon), şi anume proiectul ISLE, care vizează analizarea modului în care se implementează cursurile din domeniul dezvoltării durabile la nivel european (39 de instituţii partenere).

Alte exemple de bună practică prezentate de participanţi şi care ar putea fi valorificate pe plan local sau naţional în România sunt: certificarea calificărilor conform unor standarde unice, certificarea competenţelor dobândite în cadru informal sau nonformal în scopul creşterii mobilităţii pe piaţa muncii, mai ales în condiţiile unei rate crescute a şomajului în unele zone, promovarea unui model de agricultură ecologică intensivă.

Carmen Bucovală – Participant
Coordonator Departament EDD
ONG Mare Nostrum

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s