Explorarea naturii şi a istoriei Dobrogei, în timpul atelierului GRUNDTVIG


ENGLISH VERSION BELOW

EU_flag_LLP_neg-EN-01Atelierul GRUNDTVIG a ajuns la cea de-a patra zi de activitate. De data aceasta, am ieşit din monotonia oraşului şi ne-am îndreptat către mijlocul naturii.

Dimineaţa devreme am pornit la drum către Tulcea. Înainte de a ajunge la destinaţie, am făcut un popas la Cetatea Histria. Acolo, cursanţii noştri au avut ocazia de a savura o nouă lecţie de istorie. I-am condus prin sălile muzeului Histria, unde au putut observa frânturi din istoria noastră. Printre acestea se regăsesc: ustensile de pescuit, amfore bine păstrate sau recondiţionate, arme străvechi şi texte inscripţionate în piatră, precum şi hărţi ale vechilor cetăţi, situate pe actualul teritoriu al Dobrogei.

Lecţia de istorie, însă, nu s-a terminat aici. Împreună am vizitat ruinele vechii cetăţi Histria. Cursanţii au fost uimiţi de modul în care au fost păstrate vechile ziduri ale cetăţii şi au împărtăşit cu noi emoţia descoperirii unei părţi importante din istoria noastră.

După ce acest moment a fost imortalizat în zeci de fotografii, am pornit pe drumul nostru propriu-zis către Tulcea. Odată ajunşi în oraş, ne-am oprit la Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Acolo, doamna Alina Codreanu, reprezenta acestei instituţii, ne-a dezvăluit mai multe lucruri despre Delta Dunării. A vorbit despre formarea Deltel Dunării, despre importanţa ariilor protejate, elementele de biodiversitate din zonă şi despre modul în care instituţia îşi desfăşoară activitatea. După scurta prezentare a Deltei Dunării, doamna Codreanu a răspuns detaliat tuturor întrebărilor venite din partea participanţilor.

Următoarea oprire a fost la Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării, unde am observat în detaliu colecţia de animale sălbatice, împăiate şi introduse într-o reprezentare fidelă a habitatului lor natural. Pe lângă faptul că am admirat animalele sălbatice, am ascultat şi sunetele specifice pe care acestea le scot. Tot acolo, am văzut o altă reproducere interesantă, dar de data aceasta, a mediului în care trăiau locuitorii din Delta Dunării.

Odată admirate aceste lucruri, am vizitat acvariul din cadrul muzeului. Speciile variate şi colorate de peşti, au atras atenţia tuturor şi i-au ţinut ocupaţi, fotografiindu-le. Pentru a păstra viu acest moment în memorie, şi-au achiziţionat numeroase suveniruri.

Cu amintiri frumoase am plecat către hotelul plutitor unde urma să ne cazăm. Ajunşi pe navă, ne-am croit drum pe unul dintre canalele navigabile ale Dunării.

În acest timp, voia bună şi distracţia nu au lipsit, fiind condimentate de acordurile chitarelor ce au întreţinut atmosfera. Cu zâmbetele pe buze, cursanţii s-au retras în camerele lor, aşteptând cu nerăbdare următoarele aventuri ale zilei de mâine.

Adelina Iancu şi Andrei Trifănescu

Interni PR şi Comunicare

***Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.***

***Proiectul respectă indicatorii de responsabilitate socială, iniţiaţi de SOCIETAL.***

Exploring the nature and history of Dobrogea, in the GRUNDTVIG Workshop

 

Our Grundtvig Workshop reached the fourth day of activity. This time we came out of the monotony of the city and we headed towards nature.

Early in the morning, we started off to Tulcea. Before reaching the destination, we made a stop at Histria. There, our guests had the opportunity to enjoy a new lesson of history. We drove them through the halls of the Histria Museum, where they could see glimpses of our history. Among them there are: fishing tools, amphorae well preserved or refurbished, ancient weapons, texts engraved in stone and maps of the ancient city, located on the present territory of Dobrogea.

The history lessons didn’t stop here. Together we visited the ancient ruins of Histria. The learners were amazed by how the old walls of the city have been preserved and they shared with us the excitement of discovering an important part of our history.

After this moment was immortalized in dozens of photos, we continued our way to Tulcea. Once we arrived in town, we stopped at the Danube Delta Biosphere Reserve Administration. There, Ms. Alina Codreanu, the representative of this institution, revealed us more about the Danube Delta. She spoke about the genesys of the Danube Delta and told us the importance of protected areas for biodiversity elements in the area and how the institution operates. After the brief presentation of the Delta, Ms. Codreanu answered the questions of the participants.

Our next stop was at Danube Delta Eco-Touristic Museum Center, where we observed in details the collection of wild animals, stuffed and placed in a realistic representation of their natural habitat. Besides that we admired the wildlife and we listened to the specific sounds they make. There we saw another interesting representation, but this time, of the environment in which people lived in the Danube Delta.

Once seen these things, we visited the aquarium in the museum. Varied and colorful species of fish caught everyone’s attention and kept them busy photographying them. To keep this memory alive, they have purchased many souvenirs.

With beautiful memories, we left to the floating hotel, where we were accommodated. Once we arrived on the ship, we started the travel among the channels of the Danube.

Durring this time, the enthusiasm and the fun were present, being seasoned by guitar arrangements that have maintained the atmosphere. With smiles upon their faces, the participants went to their rooms, waiting eagerly the adventures of tomorrow.

Adelina Iancu and Andrei Trifănescu

PR & Communication interns

***This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.***

***The project respect the social responsibility indicators, initiated by SOCIETAL.***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s