Finalul unui eco-atelier GRUNDTVIG!


ENGLISH VERSION BELOW

EU_flag_LLP_neg-EN-01Ieri a fost ultima zi din cadrul atelierului GRUNDTVIG. În acelaşi timp, şi ultima zi în care ne-am putut petrece timpul cu participanţii proiectului. Astăzi, aceştia au plecat către ţările lor.

Pentru a ne mai destinde după ziua din Delta Dunării şi drumul obositor până acasă, am mers ieri în parcul amenajat în faţa Campusului Universităţii “Ovidius”. Acolo, cu multă îndemânare şi simţ practic, am plantat, împreună cu participanţii, douăzeci de arbuşti din genul Thuja.

Plantarea a venit din dorinţa de a compensa emisiile de CO2 produse, în special, de transportul participanţilor, dar şi de organizarea per total a atelierului. Ne-am dorit să fim responsabili social şi să le dăm un exemplu de bună practică participanţilor noştri, pe care ei să îl reia în comunităţile lor.

Cursanţii au fost deosebit de încântaţi de acestă iniţiativă şi, imediat cum am ajuns la faţa locului, aceştia s-au şi apucat de treabă. Înarmaţi cu sape, cazmale, greble şi găleţi, toţi am muncit timp de o oră la înfrumuseţarea unei părţi a parcului. Şi gazdele noastre de la Universitatea “Ovidius” ni s-au alăturat şi ne-au pus la dispoziţie multe materiale, necesare plantării.

Până la cina de rămas-bun, cursanţii au participat la sesiunea de evaluare, timp în care şi-au exprimat părerea despre atelier, despre ţara noastră şi despre amintirile plăcute pe care le vor lua cu ei de aici.

Ziua s-a încheiat cu multă energie, entuziasm şi zâmbete. Am oferit participanţilor certificatele lor de participare, am făcut multe poze şi am savurat un tort realizat special pentru noi, cu mesajul “I ♥ Grundtvig/ Constanţa/ România/ 2013”. Ne-am despărţit de noii noştri prieteni, cu promisiuni de revedere şi de a păstra legăturile create în această săptămână.

Le mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi!

Andreea Ionaşcu, Asistent atelier

Andrei Trifănescu, Intern PR şi Comunicare

***Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.***

***Proiectul respectă indicatorii de responsabilitate socială, iniţiaţi de SOCIETAL.***

The end of an eco-GRUNDTVIG Workshop!

Yesterday was the last day of the GRUNDTVIG Workshop. At the same time, the last day that we could spend time with our project participants. Today, they left for their countries.

To relax ourselves after the days spent in the Danube Delta and the tiring way home, we went yesterday to the park near the Campus of “Ovidius” University. There, with great skills and practical sense, we planted together with the participants twenty shrubs of Thuja.

This planting came from the desire to compensate the CO2 emissions from the transportation of participants, especially, but also from the organizing of the workshop. We wanted to be socially responsible and give to the learners a good practice example, which they can replicate in their own communities.

Our guests were very excited about this initiative and as soon as we arrived at the scene, they got to work. Armed with hoes, spades, rakes and buckets, we all worked for an hour at making more beautiful a small part of the park. Also our hosts from “Ovidius” University joined us and provided us many materials needed for the planting.

Until the farewell dinner, the learners participated at the evaluation session, during which they expressed their opinions about the workshop and about our country and the pleasant memories they will take with them from here.

The day ended with a lot of energy, enthusiasm and smiles. We gave the participants their certificates of participation, we took ​​many pictures and enjoyed a cake made ​​especially for us with the message “I ♥ Grundtvig / Constanta / Romania / 2013”. We said goodbye to our new friends and promised to keep in touch.

We thank all those who have been with us!

Ionaşcu Andreea, Workshop assistant

Trifănescu Andrei, PR & Communication intern

***This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.***

***The project respect the social responsibility indicators, initiated by SOCIETAL.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s