S-a lansat Rețeaua eco a clusterului de turism!


*Acest text face parte din newsletter-ul Reţelei eco a clusterului transfrontalier. Această rețea a fost creată în cadrul proiectului „Creșterea conștientizării clusterului de turism transfrontalier asupra managementului și protecției mediului”.

În cadrul proiectului „Creșterea conștientizării clusterului de turism transfrontalier asupra managementului și protecției mediului”, a fost lansată “Rețeaua eco a clusterului transfrontalier”. Această rețea sprijină creșterea ecoturismului în regiunea transfrontalieră Constanța – Dobrich, susține dezvoltarea durabilă și urmărește crearea unei imagini mai atractive a zonei. Astfel, scopul rețelei este acela de a-i ajuta pe membrii săi să-și desfășoare activitatea într-un mod cât mai ecologic.

Această rețea va fi alcătuită din IMM-uri, tour operatori, firme din industria uşoară, furnizori de bunuri şi servicii din turism, precum și alți membri interesați de  implementarea și promovarea practicilor verzi, în acțiunile pe care le întreprind. Cei care vor să adere la rețea sunt invitați să completeze un formular de adeziune: Formular Eco Network. Odată înscriși, membrii vor primi lunar, prin email, un newsletter care va conține cele mai noi informații legate de mediu, biodiversitate și alte domenii de interes.

Această rețea reprezintă o etapă a proiectului „Creșterea conștientizării clusterului de turism transfrontalier asupra managementului și protecției mediului”, desfășurat în regiunea transfrontalieră Constanța – Dobrich. Acest proiect urmărește mai multe obiective, cum ar fi:  promovarea utilizării sustenabile a resuselor naturale, educarea clusterului de turism și a consumatorului de servicii turistice despre nevoia unei utilizări sustenabile a resurselor și introducerea metodelor și sistemelor clusterului de turism pentru managementul și protecția mediului.

Mai multe detalii despre proiect găsiți și pe portalul web „verde”: http://greenwebportal.eu.

Avem rugămintea ca formularele completate să le trimiteţi pe adresa: event@marenostrum.ro

Adelina Iancu

Intern PR&Comunicare

Създадохме еко мрежа на туристическия  клъстер !

 

    В рамките на проекта “Повишаване на информираността на туристическия клъстер и трансгранично управление на околната среда” стартира еко-мрежата на” трансграничнияклъстер.” Тази мрежа подпомага развитието на екотуризма в трансграничния регион Констанца – Добрич, подкрепа на устойчивото развитие и има за цел да създаде по-привлекателен образ на района. Целта на мрежата е да помогне на своите членове да работят прилагайки по-екологичен начин на работа.

     Тази мрежа ще се състои от малки и средни предприятия, туроператори, фирми от леката индустрия, доставчици на стоки и услугии други членове, които са заинтересувани   от прилагането и насърчаването на зеления“ начин на работа. Тези, които искат да се присъединят към мрежата са поканени да попълнят формуляра за кандидатстване. Веднъж приети, членовете ще получават месечно имейл бюлетин, съдържащ актуална информация за околната среда, биологичното разнообразие и други области на интерес.

   Тази мрежа представлява етап от проекта “Повишаване на информираността на туристическия клъстер и трансгранично управление на околната среда”, който се провежда в трансграничния регион Констанца – Добрич. Този проект преследва няколко цели, като насърчаване на устойчивото използване  на природните ресурси , повишаване на информираността на  туристическия клъстер и потребителите на туристическите услуги за устойчивото използване на природните ресурси, както и въвеждането на методи и системи за управление и опазванетона околната среда.

Повече подробности за проекта наличен на “зеленияуеб-портал:

http://greenwebportal.eu.

 

Моля изпращайте попълнените формуляри на:

event@marenostrum.ro

Аделина Янку

Intern PR&Comunicare

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s