InterTrails- Pregătirea şi lansarea materialelor promoţionale


Turismul, cea mai mare industrie de pe glob (deţine 11% din P.I.B-ul mondial şi 8% din totalul locurilor de muncă existente) are potenţialul de a promova dezvoltarea sustenabilă prin informarea şi conştientizarea turiştilor asupra atitudinilor, alegerilor precum şi prin impactul pozitiv sau negativ al acestora asupra mediului înconjurător şi asupra structurilor sociale.

Acest aspect stă la baza proiectului “Interpretative Trails on the Ground – Support to the Management of Natural Protected Areas in the Black Sea Region (InterTrails)”, finanţat de UE prin Joint Operational Programme “Black Sea Basin 2007 – 2013”.

Interpretarea naturii reprezintă un răspuns la creşterea rapidă a turismului în natură şi un instrument eficient în valorificarea potenţialului natural. Utilizarea metodei de interpretare a naturii a devenit o tehnică de management răspândită în rândul custozilor parcurilor naturale şi un capitol important în cadrul disciplinelor de management al resurselor naturale.

Ţelul proiectului a fost crearea celor patru trasee interpretative în ariile protejate din regiunea Mării Negre: Canaraua Fetii, Cheile Dobrogei, Mănăstirea Casian, Allah Bair, lansate odata cu Scoala de Vară din cadrul proiectului, pe data de 23-24 aprilie. Aceste trasee reprezintă rute în cadrul ariilor protejate care cuprind elemente naturale specifice ce vor fi explicate turiştilor. În acest scop, una din activităţile proiectului a presupus realizarea unor materiale informative care ajută la promovarea celor patru trasee interpretative din Dobrogea. Astfel, au fost create şi montate 20 de panouri simple şi interactive, câte cinci pentru fiecare traseu. Tot pentru orientare şi explicaţii, au fost realizate 200 de ghiduri. În aceste ghiduri a fost descris fiecare traseu în parte, cu cele 20 de puncte interpretative. De asemenea, sunt descrise cele mai importante specii de floră şi faună care se găsesc în respectiva zonă protejată, fiind ilustrate cu ajutorul imaginilor.

Au mai fost realizate 800 de broşuri, câte 200 de broşuri pentru fiecare traseu, în care este prezentată fiecare poveste interpretativă a traseului respectiv, în limba română şi în limba engleză. În cele 2000 de pliante (câte 500 pentru fiecare din cele patru trasee) sunt descrise cele mai importante 20 de puncte ce pot fi admirate pe fiecare traseu.IMG_0831

De asemenea, au fost confecţionate 800 de hărţi, câte 200 pentru fiecare traseu interpretativ, pentru o mai bună orientare şi pozitionare în spaţiu a traseelor.

Aceste materiale vor fi împărţite între Direcţia Silvică, Ocoalele Silvice din regiune şi agenţiile de turism, pentru a fi la îndemâna persoanelor interesate. Totodată,o parte din aceste materiale vor rămâne la sediul Mare Nostrum, iar personele preocupate de subiect vor putea primi informaţii suplimentare.

Toate materialele de promovare din cadrul proiectului InterTrails vor fi prezentate în cadrul unei conferinţe de presă, la începutul lunii iunie, pentru o mai bună vizibilitate.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s