Comisia Europeană a realizat un studiu în legătură cu “Atitudinile Europenilor cu privire la turism “


*Acest text face parte din newsletter-ul Reţelei eco a clusterului transfrontalier. Această rețea a fost creată în cadrul proiectului „Creșterea conștientizării clusterului de turism transfrontalier asupra managementului și protecției mediului”.

ENGLISH VERSION BELOW

Acest ‘Euro-barometru’ a fost realizat la cererea Directoratului General pentru Întreprinderi și Industrie, în toate cele 27 state membre ale Uniunii Europene și 7 state adiționale: Croația, Turcia, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Islanda, Norvegia, Serbia și Israel.

Studiul a avut ca obiectiv principal obținerea de informații despre:

  • Motivația europenilor de a merge în vacanță în 2012
  • Sursele de informații și metodele folosite pentru a căuta și organiza vacanțe
  • Profilul de călător al respondenților, destinațiile și tipurile de vacanță preferate
  • Gradul de satisfacție privind anumite aspecte ale vacanțelor în 2012
  • Planurile pentru vacanțele din 2012, incluzând potențialul impact al crizei economice asupra acestora.

Documentul poate fi găsit aici: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_370_en.pdf

The European Commission conducted a study on ‘European attitudes on tourism’.

This ‘Euro-barometer’ was commissioned by the Directorate General for Enterprise and Industry, in all 27 European Union member states and 7 additional countries: Croatia, Turkey, Macedonia, Iceland, Norway, Serbia and Israel.

The study was primarily aimed at obtaining information on:
• The motivation of Europeans to go on holiday in 2012
• Sources of information and methods used to browse and organize holidays
• Profile of traveler respondents preferred holiday destinations and types
• Degree of satisfaction with certain aspects of the holidays in 2012
• Plans for the holidays in 2012, including the potential impact of the economic crisis on them.

The document can be found here: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_370_en.pdf

 

Европейската комисия проведе проучване относно “Европейските нагласи в областта на туризма”.

 

Този “Евробарометър” е поръчан от Търговко Промишлената Палата, във всички 27 държави-членки на ЕС и 7 други страни: Хърватия, Турция, Македония, Исландия, Норвегия, Сърбия и Израел.

Изследването е насоченo предимно към получаване на информация за:

 

• Мотивацията на европейците да отидат на почивка през 2012 г.

• Източници на информация и използвани методи за търсене и организиране на почивката.

• Профил на туристите, дестинациите и видовете предпочитани почивки.

• Степен на удовлетвореност от някои аспекти на ночивките през 2012 г.

• Планове за почивките през 2012 г., включително и потенциалното въздействие на икономическата криза върху тях.

 

 

Документът може да бъде намерен тук:http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_370_en.pdf

 

Източник: http://ec.europa.eu/environment/emas/news/index_en.htm

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s