Primul hotel din România cu etichetă ecologică


[english version below]

[Българска версия]

Comisia Națională pentru Acordarea Etichetei Ecologice a acordat eticheta ecologică Hotelului Saturn din Stațiunea Saturn, în anul 2008, după ce a constatat că sunt îndeplinite toate cele 37 de criterii obligatorii precum și alte 21 de criterii opționale pentru acordarea etichetei ecologice pentru servicii de cazare turistică.“A avea eticheta ecologică înseamnă că societatea care administrează hotelul, precum și personalul acestuia, se preocupă ca pe lângă asigurarea confortului și serviciilor specifice clasificării de 5 stele, să aibă și o atitudine prietenoasă față de mediu.

Aceasta s-a transpus în principal prin măsuri ce au vizat minimizarea cantității de deșeuri, reducerea consumurilor de utilități, achiziționarea cu prioritate a produselor etichetate ecologic, selectarea furnizorilor pe criterii de mediu, precum și alte măsuri menite să îmbunătățească continuu performanța de mediu. Este important ca un hotel să posede o astfel de etichetă pentru că ea este un garant al preocupării pentru o dezvoltare durabilă”, a declarat Aurel Stan, managerul unității.

Certificatul pentru acordarea etichetei ecologice, emis de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, este valabil până la data expirării criteriilor ecologice pentru serviciile de cazare turistică şi se poate prelungi în funcţie de modificarea acestora.

Hotel Saturn

The first hotel in Romania with the Ecolabel

National Commission for the Eco-label awarded the Hotel Saturn from Saturn Resort, in 2008, after finding that all 37 required criteria and 21 other optional criteria eco-label for tourist accommodation. “Having the Ecolabel means that the company that manages the hotel and its staff are concerned, that in addition to providing comfort and 5-star classification of specific services, haveing a friendly attitude towards the environment.

This was implemented mainly through measures aimed at minimizing the amount of waste, reducing consumption of utilities, priority purchase eco-labeled products, selecting suppliers based on environmental and other measures designed to continuously improve environmental performance. It is important for a hotel to possess such a label because it is a guarantor of concern for sustainable development, “said Aurel Stan, unit manager.

Eco-label certificate issued by the Ministry of Environment and Sustainable Development, available until the expiration date ecological criteria for tourist accommodation services and extended by amendment.

Първия хотел в Румъния с Екомаркировка

Националната Комисия за Екомаркировка предостави този екологичен статут на хотел Сатурн от курорт Сатурн, през 2008 г., след като констатира, че са спазени критериите, всички 37 задължителни критерии и 21 незадължителни критерии, за еко-етикет  на хотелска единица за туристическо настаняване. “Наличието на екомаркировката означава, че компанията, която управлява хотела и нейните служители са загрижени, освен за предоставянето на комфорт и 5-звездна класификация на определени услуги, и за екологично отношение спрямо околната среда.

Това се реализира основно чрез мерки, насочени към намаляване на количеството на отпадъците, намаляване на потреблението на комунални услуги, приоритетни за покупка продукти с екомаркировка, избор на доставчици, основаващ се на критерии опазващи околната среда и други мерки, предназначени за непрекъснато подобряване на екологичните показатели. За един хотел е важно да притежава такъв етикет, защото е гарант на загриженост за устойчиво развитие “, каза Аурел Стан, управител на хотелската единица.

Удостоверението за Екомаркировка, издадено от Министерството на Околната Среда и Устойчиво Развитие, важи до датата на годност на екологичните критерии за предоставяне на услуги за туристическо настаняване и може да се удължи в съответствие с тях.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s