Consultanță online oferită de partenerii rețelei transfrontaliere


[English version below]
[Българска версия]

În cadrul proiectului “CREȘTEREA CONȘTIENTIZĂRII CLUSTERULUI DE TURISM TRANSFRONTALIER ASUPRA MANAGEMENTULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI” a fost lansat un portal web ce oferă persoanelor interesate informații utile despre cum se pot dobândi certificatele EMAS și Eticheta Ecologică pentru activitățile turistice, sfaturi despre managementul de mediu al hotelurilor dar și despre reducerea consumului de energie acasă. Aici pot fi găsite știri, articole și publicații interesante ce au legătură cu standardele de mediu în general, și certificările EMAS și Eticheta Ecologică în particular.  Obiectivul principal al portalului (www.greenwebportal.eu) este să promoveze turismul durabil, cât și colaborarea strânsă între agenții implicați în activitățile de turism din regiunea transfrontalieră.

11

În plus, membrii rețelei eco a proiectului pot beneficia de consultanță online din partea celor trei parteneri ai proiectului: CCI Dobrich (Bulgaria), EICT EUREKA (Bulgaria) și ONG Mare Nostrum (România). Pentru aceasta, trebuie să accesați secțiunea Forum a portalului verde: http://greenwebportal.eu/index.php?option=com_kunena&view=category&layout=list&catid=0&Ite mid=95După înregistrarea ca membru pe site, veți putea trimite întrebările dumneavoastră legate de turism durabil, certificatul de mediu EMAS sau Eticheta Ecologică Europeană pentru servicii turistice, iar experții noștri vor încerca să vă răspundă cât mai prompt.

Online Consultation services offered by the project partners

The main partners of the project “IMPROVED AWARENESS OF THE CROSS-BORDER TOURISM CLUSTER ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION” recently launched a web portal which offers to useful information about how can EMAS and Eco-Label certificates for touristic activities be achieved, tips about environment management of hotels and about reduction of water and energy at home. Here you can find news, articles and interesting publications related to environmental standards generally, and EMAS and Eco-Label certifications particularly. The main objective of the portal (www.greenwebportal.eu) is to promote sustainable tourism and a close collaboration between the stakeholders involved in tourism activities in the cross-border region.

Furthermore, the eco-network members can receive online advice from the three partners of the project: CCI Dobrich (Bulgaria), EICT EUREKA (Bulgaria) and Mare Nostrum NGO (România). In order to access this service, please access the forum section of the green portal: http://greenwebportal.eu/index.php?option=com_kunena&view=category&layout=list&catid=0&Ite mid=95. After signing up as a member, you can send your questions regarding sustainable tourism, EMAS or Eco-Label certificate for touristic services, and our experts will try to respond as promptly as possible.

Онлайн консултация предоставена от партньорите на трансграничния клъстер

В рамките на проекта “Повишаване на информираността в транграничния туристически клъстер и управление и опазване на околната среда” стартира интернет портал предлагащ полезна информация за това как заинтересованите лица могат да придобиват сертификати EMAS и екомаркировката за туристически дейности, консултации по управление на околната среда в хотелския бизнес, но и за намаляване на потреблението на енергия в дома. Тук може да се намерят новини, интересни статии и публикации, свързани с опазване на околната среда като цяло и специално за EMAS и екомаркировката. Основната цел на портала (www.greenwebportal.eu) е да насърчава устойчивия туризъм и тясно сътрудничество между агенции, участващи в туристическите дейности в трансграничния регион.
В допълнение, членовете на клъстера могат да се възползват  от онлайн съвети от трите партньори по проекта: CCI Добрич (България), EUREKA (България) и Mare Nostrum (Румъния). За това, трябва да отидете на раздела – Форум от зеленото портал: http://greenwebportal.eu/index.php?option=com_kunena&view=category&layout=list&catid=0&Itemid=95 . След като се регистрирате като член на сайта, можете да изпратите вашите въпроси за устойчивото развитие на туризма, екологичното сертифициране EMAS и екомаркировката на европейско равнище, а нашите експерти ще се опитат да отговорят по най-бързия начин.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s