Hoteluri certificate EMAS în Germania și Grecia


[English version below]

[Българска версия]

Vă prezentăm pe scurt două hoteluri care au obţinut certificatul EMAS în ultimii câţiva ani: Ritz – Carlton Hotel în Berlin, Germania, un hotel de lux de cinci stele, situat chiar în centrul Berlinului, și Kassandra Bay Hotel, situat pe malul Plajei Vasilias, pe insula Skiathos în Grecia.

1. RITZ-CARLTON HOTEL – Berlin, Germania

2Sustenabilitatea este cel mai mare lux dintre toate pentru Hotelul Ritz – Carlton, Berlin

Marketwired Newsletter  – 26 august 2013: Hotelul Ritz – Carlton, Berlin și-a consolidat reputația pentru durabilitate, devenind primul hotel de cinci stele din Europa ce a obținut Certificatul EMAS.

A durat mai mult de un an pentru ca hotelul să îndelpinească standardele exigente EMAS pentru conservarea apei şi economisirea energiei de către angajați și oaspeți.

”Hotelul Ritz – Carlton, Berlin este acum primul hotel de cinci stele din Europa ce a combinat luxul cu sustenaibilitatea”, a declarat directorul general Robert Petrović . “Acesta este un tribut pentru munca grea a tuturor de la hotel, unde sustenaibilitatea este un argument central pentru toate acțiunile noastre.”

Echipa de mediu şi de conservare a Hotelului Ritz – Carlton (REACT) a fost înființată la hotel, cu scopul de a avea siguranța că standardele sunt menținute și noi oportunități sustenabile sunt identificate în mod constant. Un ofiţer de mediu a fost, de asemenea, numit proaspăt manager de procese.

Dar acesta este doar începutul. Hotelul Ritz – Carlton din  Berlin este acum legat de un proces de îmbunătățire continuă a mediului în condiții de audit stricte, iar EMAS va efectua actualizări anuale. Mai jos sunt câteva exemple de iniţiative proaspete la prestigiosul hotel din centrul Berlinului.

Hotelul Ritz- Carlton, Berlin a redus consumul de energie, folosind energie “verde”. Departamentul de menaj a introdus un proces ecologic, care este folosit pentru produsele de curățare ecologice. Consumul de apă în hotelul de lux a fost redus cu 50 la sută, prin instalarea de aeratoare de apă şi rezervoare mai mici în camere şi în spațiile publice. Chiar şi pe terasa hotelului, un nou sistem de irigare pentru plante a redus apele uzate.

De la hârtie uzată la cărţi şcolare

Biroul de vânzări al hotelului lucrează în prezent într-un mediu complet informatizat şi noi uscătoare de mâini ecologice au fost instalate în toate zonele, pentru ca personalul să evite risipa de prosoape de hârtie.

Hotelul de cinci stele lucrează împreună cu Berlin Recycling pentru a transfera deșeuri de hârtie, care pot fi transformate în cărţi școlare. Aproximativ 25 de tone de material sunt colectate la fiecare trei luni pentru a crea mai mult de 1.300 de cărți, care sunt distribuite organizațiilor sociale din Germania și din străinătate .

O dulce poveste de succes

Trei stupuri au fost instalate pe acoperişul Hotelului Ritz-Carlton din 2011 şi până la 150.000 albinele sunt de aşteptat să producă în jur de 70-120 kg de miere în fiecare an. De o parte din miere se vor bucura oaspeţii şi vor fi servite ca parte din micul dejun, ca specialitate bio a hotelului.

Lanţul de aprovizionare: împărtăşirea responsabilităţii

Hotelul Ritz-Carlton a îndemnat toţi furnizorii săi să livreze mărfurile în cutii ecologice de alimente. Toate materialele de ambalare sunt returnate furnizorilor şi sticlele de unică folosinţă sunt refuzate.

Sursa: http://finance.yahoo.com/news/sustainability-greatest-luxury-ritz-carlton-195151086.html

2. KASSANDRA BAY HOTEL – Skiathos, Grecia

3Kassandra Bay Hotel este situat într-o frumoasă insulă, plină de frumusețe naturală. Mare Egee, dealurile verzi de măslini și pini și căldura pe care soarele grecesc o oferă cu generozitate,  constituie ambientul natural al hotelului.

Managementul şi programele implementate de personalul hotelului, constau în măsuri pentru salvarea apei şi a energiei şi reducerea semnificativă a generării de deşeuri, în timp ce se încearcă susținerea comunităţii locale.

Hotelul se mândrește cu respectarea mediului şi cu filozofia  puternică asupra conștiinței ecologice și acţiunilor eco de zi cu zi. Hotelul a fost distins în mod oficial cu eticheta Eco – EMAS (premiu european) și cu premiul de aur al Travelife (premiul UK). Plaja din Vasilias a fost distinsă cu Steagul Albastru.

Măsurile eco includ:

Becurile cu consum redus în zonele publice şi în iluminarea grădinii, comutator inteligent de electricitate în toate dormitoarele, este utilizat controlul de climatizare, izolaţii ale conductelor de apă caldă şi rece, robinete de baie cu funcţionabilitate uşoară, schimbarea variabilă a lenjeriei, reciclarea deşeurilor plastice, bateriilor, reciclarea dispozitivelor electrice şi electronice, s-au introdus coşuri de gunoi, dozator de săpun lichid în zona publică a toaletelor şi zona de fitness. Filtrare continuă a apei din piscină şi regulilor de monitorizare a apei. Calcularea CO2-ului din activităţile hotelului. Economisirea apei din udarea grădinilor, cu deşeuri lichide din partea hotelului, după ce acestea au fost prelucrate cu tratamente biologice, folosind un sistem de irigare subteran.Toate toaletele sunt dotate cu pompe de debit duble (acestea pot reduce consumul de apă la jumătate).

Hotelul încearcă să crească gradul de conştientizare a problemelor locale, asupra oaspeţilor hotelului şi partenerilor de afaceri. Comunitatea locală este sprijinită prin cumpărarea de produse din partea furnizorilor  locali şi se încearcă familiarizarea localnicilor cu protecţia pe termen lung a mediului, prin sensibilizarea ideilor lor legate de mediu.

Kassandra Bay Hotel a fost certificat pentru următoarele:

  • Certificare ISO
  • Politica de Mediu
  • EMAS

Sursa: http://www.kassandrabay.com/environment-friendly

EMAS certified hotels in Germany and Greece

We present you two hotels which obtained EMAS certification in the last few years: Ritz-Carlton Hotel in Berlin, Germany, a five-star luxurious hotel situated right in the center of Berlin, more suitable for conferences, formal meetings and business holidays and Kassandra Bay Hotel, situated on the shores of Vasilias Beach, in the island Skiathos of Greece, which is more likely to be chosen for relaxation & wellness holidays.

1. RITZ-CARLTON HOTEL – Berlin, Germany

Sustainability Is the Greatest Luxury of all for The Ritz-Carlton, Berlin

Marketwired Newsletter – Aug 26, 2013: The Ritz-Carlton, Berlin has reinforced its reputation for sustainability by becoming the first five-star hotel in Europe to be certified by the EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Since 2011 the Hotel is the first five-star in Europe to be certified by EU Eco-Management Audit Scheme.

From water conservation and energy saving to staff action teams and even beehives, it has taken more than a year to ensure the luxury hotel is in line with the demanding standards of EMAS.

“The Ritz-Carlton, Berlin is now the first five-star hotel in Europe to combine exclusive luxury with sustainability,” said General Manager Robert Petrović. “And it is a tribute to the hard work of everyone at the hotel that sustainability is at the heart of everything we do.”

A Ritz-Carlton Environmental Action Conservation Team (REACT) has been set up at the hotel with the aim of ensuring standards are maintained and new sustainable opportunities are constantly identified. An environmental officer has also been appointed to spearhead fresh management processes.

But this is just the start. The Ritz-Carlton, Berlin is now bound to a process of continuous environmental improvement under strict audit conditions and EMAS will carry out annual updates. Below are examples of fresh initiatives at the prestigious Berlin city center hotel.

Every little help counts

The Ritz-Carlton, Berlin reduced its light energy consumption using ‘Green Energy’. The housekeeping department has introduced an ecological process and is using environment-friendly cleaning products. Water consumption in the luxury hotel has been reduced by 50 per cent through the installation of water aerators and smaller cisterns in rooms and public spaces. Even on the hotel terrace a new irrigation system for plants has reduced water waste.

From waste paper to schoolbooks

The Sales Office of The Ritz-Carlton, Berlin is now working in a completely paperless environment and new energy-efficient hand dryers have been installed in all staff areas to avoid paper towel waste.

The five-star hotel is working together with Recycling Berlin to transfer paper waste that can be transformed into school notebooks. Approximately 25 tons of material is collected every three months to create more than 1,300 books that are distributed to welfare organisations in Germany and abroad.

A sweet success story

Three beehives were installed on the roof of The Ritz-Carlton in 2011 and up to 150,000 bees are expected to produce around 70 to 120 kg of honey every year. A part of the honey will be enjoyed by guests and be served up as part of the hotel’s special bio breakfast.

Supply chain: sharing responsibility

The Ritz-Carlton, Berlin has urged all its suppliers to deliver goods in eco-friendly disposal boxes. All packing materials are returned to suppliers and disposable bottles are refused.

Source: http://finance.yahoo.com/news/sustainability-greatest-luxury-ritz-carlton-195151086.html

2. KASSANDRA BAY HOTEL – Skiathos, Greece

Kassandra Bay Hotel is situated in a beautiful surrounding filled with natural beauty. It is the blue Aegean Sea, the Green hills of olive and pine trees and the warmth that the Greek sun generously offers, that constitute the hotel’s natural environment! And what greater pleasure can there be but the environment itself.
The management and staff implement programs and take actions that save water, save energy and reduce solid waste while they are trying to support the local community where the property resizes year after year, keeping in mind that the main target is to help protect the environment.
They take pride in respecting the environment with their strong philosophy of ecological conscience and daily eco-acts. The hotel has been officially awarded with EMAS-Eco label (European award) and with the Gold Travelife award (UK award). The beach of Vasilias has been awarded with the Blue Flag.

 Eco-measures include:
Low consumption light bulbs in public areas and garden lighting, master electricity switch in all bedrooms, control of air-conditioning use, hot and cold water pipe insulation, one hand controlled bath taps, Variable linen change, recycle of plastic waste, battery, electric and electronic devices recycle all by having placed recycle bins at distinct spots, liquid soap dispenser in public area toilets and fitness area. Continuous filtering of pool water and regular monitoring of the water quality. Calculation of CO2 from the hotel’s activities. Saving water by watering the gardens with the liquid waste of the hotel after they have been processed through biological treatment and by using an underground watering system. All toilets are equipped with dual flow flush pumps (these may reduce water consumption to half).

They increase local awareness of environmental issues to local residents, the hotel guests and business partners. They support the local community by buying from local supplies and hiring local staff; they also try acquainting locals with the term protection of the environment and enhance their environmental sensitivity.

Kassandra Bay Hotel has been certified for the following:

  • ISO Certification
  • Environmental Policy
  • Environmental EMAS
Source: http://www.kassandrabay.com/environment-friendly
 
 

Хотели със EMAS сертификати в Германия и Гърция

За Еко – управлението на Европейския Съюз и Системата за одит (EMAS )

Еко – Управлението на Европейския Съюз и Системата за Одит ( EMAS ) е инструмент за управление на фирми и организации, за да се оценява, докладва и подобрява състоянието на околната среда спрямо екологичните показатели. Системата е била на разположение за компаниите от 1995 г., но през 2001 г., EMAS е отворена за всички икономически сектори, включително за публични и частни услуги.

Ние ще представим накратко два хотела, които са получили сертификат EMAS през последните няколко години: Ritz Carlton – хотел в Берлин, Германия, луксозен пет звезден хотел, разположен в центъра на Берлин, по-подходящ за провеждане на конференции, бизнес срещи и официални тържества и Касандра Hotel Bay, разположен на плажа Vasilias на остров Скиатос в Гърция, който е най-вероятният избор за отдих и релаксиращи почивки.

RITZ-CARLTON HOTEL – Берлин, Германия

Устойчивостта е най-големият лукс който си позволява хотела Ritz – Carlton, Берлин

Marketwired Newsletter  – 26 авгуест 2013: хотела Ritz – Carlton, Берлин си утвърди репутацията чрез постоянство, ставайки първия 5 звезден хотел в Eвропа, сертифициран от Еко – Управлението на Европейския Съюз и Системата си за одит (EMAS).

За да се постигне пестенето на водата и енергията от страна на персонала и служителите мина повече от година, за да се гарантира, че луксозният хотел е в съответствие с изискванията на EMAS.

„Hotel Ritz – Carlton, Berlin е вече първият петзвезден хотел в Европа с изключително луксозна обстановка, съчетана с устойчивостта“, заяви мениджър Robert Petrović. „И това е знак на почит към усилената работа на всичките в хотела, където се намира сърцето на всичко което правим. “

Екипъп по опазването на  околната на Ritz – Carlton (REACT) е създаден на място, за да се гарантират стандартите за устойчиво опазване околната среда. Един офицер  беше назначен и наречен пресен мениджър на процесите.

Но това е само началото. Хотела Ritz – Carlton, Berlin сега е свързан с процес на непрекъснато подобряване на състоянието на околната среда под строг одит EMAS който  провежда ежегодни актуализации. По-долу са някои примери за нови инициативи на престижния хотел в центъра на Берлин.

Всяко малка помощ

Хотела Ritz-Carlton, Berlin намали консумацията на енергия, използвайки “зелени” източници на енергия. Отдела отговарящ за почистването въведе екологичен работен процес, който използва биологични продукти за почистване. Потреблението на вода в луксозния хотел е намалено с 50%, при инсталиране на аератори и по-малки резервоари за вода в стаите и общите пространства. Дори и на хотелската тераса, нова напоителна система за растенията намали обема на отпадъчните води.

От отпадъчна хартия до учебници

Отдел продажби на хотела Ritz – Carlton, Berlin в момента работи в безкнижна информатизирана сред. Инсталирани са нови екологични духалки за ръце са във всички отдели за персонал, за да предотврати разхода на хартиени кърпи.

Петзвездните хотели работят с Berlin Recycling за рециклиране на отпадъците от хартия които могат да бъдат превърнати в учебници. Приблизително 25 тона материал се събират на всеки три месеца, за да се създадат повече от 1300 книги и учебници, които се разпространяват сред социални организации в Германия и в чужбина.

Една сладка история за успеха

Три кошера са монтирани на покрива на Ritz-Carlton през 2011 г. и до 150 хиляди пчели се очаква да произвеждат около 70-120 кг. мед всяка година. От едната страна гостите ще се насладят на произведения мед, а от друга страна ще бъдат обслужвани повремето на закуска със био-специалитета на хотела.

Веригата за доставки: споделена отговорност

Хотела Ritz-Carlton, Berlin призова всички свои доставчици да носят хранителните стоки в екологични кутии. Всички материали се връщат към доставчиците и бутилките за еднократна употреба се отказва.

Източник: http://finance.yahoo.com/news/sustainability-greatest-luxury-ritz-carlton-195151086.html

KASSANDRA BAY HOTEL – Skiathos, Greece

се намира на един красив остров, изпълнен с естествена красота. Синьото Егейско Море, зелените хълмове с маслинови и борови дървета, топлината щедро дарявана от гръцкото слънце, всичко това представлява естествената среда на хотела. И какво може да бъде по-красива от самата среда.

Нашата програма за управление на околната среда, внедрена от нашите служители и предприемане на мерки за спестяване на вода и енергия и значително намаляване на образуването на отпадъци, както и подкрепата оказана на местните общности, като се има пред вид основната цел –  опазването на околната среда.

Ние се гордеем с опазването на околната среда и нашата силна философия на екологичното съзнание и екологичните действия в ежедневието.  Хотелът е носител на официалната Екомаркировка – EMAS (европейска награда) и златната награда на Travelife (награда на Великобритания). Плажът на Vasilias е бил награден със „Синьото знаме“.

Нашите екологични мерки включват:

Енергоспестяващи крушки за редуциране на потреблението на ток в публични зони и градинско осветление, интелигентно захранванет във всички спални, използва се управлението на климатизацията, изолация на топли и студени водни тръби, кранове, баня с лесна функционалност, съобразена подмяна на използваното бельо, пластмаса за рециклиране , за рециклиране на електрически батерии и електронни устройства бяха въведени специални кошчета, сапун на капков принцип в обществените тоалетни и фитнес залата. Непрекъснато филтриране на водата в басейна и спазването на правилата за мониторинг на водите. Изчисляване на CO2 от хотелските дейности. Пестенето на вода в поливане на градини с течни отпадъци от хотела, след като са били обработени от биологично пречистване се използват в подземната напоителна система. Всичките тоалетни са оборудвани с единични помпи за потока на водата (те могат да намалят консумацията на водата наполовина).

Повишаване на информираността за екологичните проблеми сред гостите на хотела и бизнес партньори. Ние подкрепяме местната общност чрез закупуване на местни продукти от нашите доставчици и също така се опитваме да запознаем жителите с дългосрочно опазване на околната среда, чрез популяризиране на екологичните идеи.

Това е голяма гордост, че сме се считани за зелено училище и продължаваме с нашите принципи за защита на природната красота в една от най-естествено красивите страни в Европа, Гърция.

Kassandra Bay Hotel е бил сертифициран по следните наименования:

  • Сертифициране ISO
  • Екологична политика
  • EMAS

http://www.kassandrabay.com/environment-friendly

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s