Un nou proiect Mare Nostrum: AgroForestry!


Echipa Mare Nostrum s-a alăturat de curând unui proiect european care are ca scop educarea tinerilor în ramura agro-forestieră. În acest sens grupul țintă al acestui proiect este reprezentat de elevi de la liceele de profil, dar și cei interesați de domeniu.

Agroforestry

Activitățile agro-forestiere reprezintă activități agricole în cadrul cărora se integrează, în timp și spațiu, culturile de arbori în culturile clasice de plante leguminoase, ierburi și/sau alte tipuri de plante perene sau anuale. Totodată, se poate referi la integrarea acestor culturi în cadrul activităților de creștere a animalelor.

Această ramură relativ nouă a agriculturii este orientată către creșterea productivității culturilor combinate și creșterea numărului de posibilități în ceea ce privește controlul microclimatului, a solului, protecția culturilor de dăunători (insecte sau plante) și exploatarea finală cu succes a bazei materiale.Dezvoltarea acestui tip de activități are raționamente ecologice și economice. Poate fi descrisă simplist ca “creșterea arborilor în ferme”.

Producătorii vizați în mod deosebit de aceste activități includ: producătorii de brazi pentru Crăciun, crescătorii de animale, producătorii de plante ornamentale și medicinale, producătorii de struguri, nuci, fructe de pădure, producătorii de cereale, legume, producătorii de ierburi medicinale și aromatice, producătorii de ciuperci și alții.

Activitățile agro-forestiere includ: agricultura forestieră, formarea de alee agricole cu arbori, păscutul silvic, adăpost, paravânturi, garduri vii, managementul sistemelor de irigații etc.

Printre cele mai importante avantaje ale acestui tip de agricultură se numără: stocarea carbonului, reducerea temperaturii aerului, creșterea umidităţii aerului, reîmprospătarea aerului, reducerea poluării, creşterea biodiversităţii.

Echipa Mare Nostrum consideră că astfel de inițiative sunt indispensabile pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă a agriculturii și exploatarea eficientă a resurselor de care dispunem. Credem că este important ca elevii, viitorii adulți, să conștientizeze importanța implementării unei ramuri ecologice a agriculturii. Aceștia sunt cei care vor avea cea mai mare influență asupra direcției în care va evolua economia, mediul și societatea per ansamblu.

Este important ca viitorii agricultori, antreprenori sau fermieri să dețină toate cunoștințele pentru a se descurca pe o piață tot mai competitivă, aducând, în același timp, un beneficiu mediului înconjurător și celor din jur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s