Contribuim la rezolvarea problemelor mediului marin şi costier


untitled

 

Una dintre preocupările majore ale organizaţiei Mare Nostrum a fost din totdeauna protecţia mediului marin şi costier.

Din cele mai vechi timpuri,  mările au fost cele care ne-au satisfăcut necesitățile legate de alimente, recreere şi transport, oferindu-ne numeroase oportunități economice. Din păcate, tot ele au servit şi drept depozit pentru deșeuri. Odată cu creşterea presiunilor antropice şi cu modificările climatice, ecosistemul marin din Europa suferă, aflându-se în mare pericol. Această tendință poate fi inversată prin implicarea tuturor factorilor de interes din această zonă (cetățeni, cercetători, exponenţi ai mediului de afaceri, factorii de decizie politică, industrie și societate). Deoarece credem în acest fapt, iniţiem sau colaborăm în proiecte care răspund acestor nevoi. Este şi cazul proiectului MARINA care reuneşte 14 parteneri din ţări precum Italia, Cipru, Portugalia, Estonia, Irlanda, Franța, Belgia, Spania, Danemarca, Turcia şi România – prin intermediul ONG Mare Nostrum.

“Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities (MARINA)” este mai mult decât un proiect ce abordează problemele mărilor. Proiectul MARINA va antrena toate grupurile de interes cu scopul de a împărtăși fiecare din experințele/cunoștințele sale, ținând cont și de viziunea cetățenilor și nevoile societății, îmbinând cercetarea și inovarea cu protejarea mediului înconjurător. Cercetarea responsabilă și inovația (CRI) este o nouă abordare a științei, prin intermediul căreia, toți actorii implicați își pot face în mod eficient auzită vocea pe parcursul întregului proces de cercetare și pot împărtăși ideile lor, propunând şi dezvoltând noi soluții.

În cadrul acestui proiect se derulează mai multe activităţi între care workshop-urile “Mobilisation and Mutual Learning” (MML) care au ca scop aducerea la aceeași masă a tututor celor interesați de politici eficiente în domeniul marin şi de dezvoltarea unor soluții utile şi inovatoare. Acestea reprezintă un mediu unic ce permite integrarea nevoilor, așteptărilor și opiniilor cetățenilor în procesul de cercetare responsabilă și inovație (CRI). Prin utilizarea unor metode participative și interactive se va crea un mediu propice schimbului de cunoștințe, de bune practici și soluții cu privire la principalele probleme şi provocări cu care se confruntă mările.

În perioada noiembrie 2016 – ianuarie 2017 se organizează prima rundă de astfel de worshop-uri care se vor desfăşura în 14 țări. Mare Nostrum va organiza un grup de lucru în luna ianuarie 2017 și va aborda problema deșeurilor marine: “Deșeurile marine – presiunea antropică asupra mării”.

Cu scopul de a facilita cooperarea între cei implicați și de a integra efectiv ideile cetățenilor, a fost lansată o platformă online. Aceasta va colecta și organiza toate rețelele existente, comunitățile și alte platforme ce abordează diverse probleme cu care se confruntă mările. Pentru mai multe informaţii, poate fi accesată de publicul larg prin următorul link: http://www.marinaproject.eu/.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s