„Deșeurile marine-presiunea antropică asupra mării”


colaj

Mediul marin și costier este, în permanență, supus provocărilor naturale, dar mai ales celor antropice. Pentru a veni în întâmpinarea și rezolvarea problemelor de care ne lovim cel mai des în zonele costiere, în cadrul proiectului “Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities – MARINA”, în care suntem parteneri, a fost creată o platformă europeană, prin care se pot împărtăși experiențele celor 14 țări partenere în cadrul acestui proiect.

Până în anul 2018, toate ţările partenere din Europa vor organiza ateliere de discuţii pe diverse teme ce vizează problemele întâlnite în zona costieră. Workshop-urile au trei obiective principale între care: implicarea tuturor cetățenilor și a altor grupuri de interese în dezbaterile participative, federalizarea comunităților existente și rețelele de cercetători, organizații ale societății civile, cetățeni, industrie și factorii de decizie politică, dar şi integrarea viziunii și nevoilor cetățenilor în procesele de cercetare și inovare.

Un astfel de atelier pe tema: „Deșeurile marine-presiunea antropică asupra mării”, a fost organizat de Mare Nostrum în data de 17 ianuarie 2017, unde au participat 29 de persoane (cercetători, reprezentanți ai autorităților locale, ai altor organizații, dar și simpli cetățeni). Pentru antrenarea acestora în discuții a fost utilizată metoda participativă World Cafe, iar întrebarea declanşatoare folosită a fost: “Ce acțiuni sunt necesare pentru a reduce cantitatea de deșeuri marine din mare și de pe țărm?”

Discuţiile au fost antrenante, fiecare expunându-şi liber punctul de vedere. Răspunsurile au fost diverse, însă în urma analizării lor, majoritatea participanţilor au adus în discuţie necesitatea educării populației pe categorii de vârstă, actualizarea legislației şi intensificarea acțiunilor de verificare (poliția locală, administratorii de plajă), urmate de sancțiuni stricte pentru cei care nu respectă regulile. Alte măsuri considerate foarte importante au fost: monitorizarea atentă a surselor poluatoare, asigurarea infrastructurii pentru colectarea deșeurilor (coșuri de gunoi, tomberoane), dar şi implementarea tehnologiilor performante pentru eliminarea microdeșeurilor în stațiile de epurare şi dezvoltarea tehnologiilor inovatoare menite să creeze ambalaje nepoluante.

Am fost bucuroşi să vedem că la workshop au participat atâtea persoane dornice să găsească rezolvări la problemele existente în zona costieră română. Opiniile și implicarea lor în cadrul atelierului sunt esențiale şi vor fi transmise Comisiei Europene sub forma unor recomandări adresate politicilor privind reducerea presiunii antropice asupra mării datorată deșeurilor marine.

Pentru mai multe informații privind proiectul și subiectele abordate de alte țări puteți accesa pagina http://www.marinaproject.eu/.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s