Privire retrospectivă: delfinii în 2016


 summary_picture

                  Bun găsit, dragi prieteni ai delfinilor. A început un nou an în care continuăm să ne canalizăm atenţia asupra monitorizării şi conservării cetaceelor din Marea Neagră. Cu toate acestea, vrem să aruncăm o privire asupra anului 2016, în care echipa Mare Nostrum a fost implicată în multe acţiuni şi evenimente destinate protejării cetaceelor din Marea Neagră.

                 Pentru prima jumătate a anului fondurile necesare au fost asigurate de organizaţie din fonduri proprii precum şi din Campania “Adoptă un delfin” (vă mulţumim pe această cale pentru sprijinul acordat!) şi au fost suplimentate începând cu luna iulie prin câştigarea proiectului “Creşterea capacităţii regionale pentru dezvoltarea de studii privind distribuţia şi abundenţa cetaceelor” finanţat de Secretariatul Acordului pentru Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi zona contiguă a Atlanticului (ACCOBAMS) prin Fondul Suplimentar de Conservare. Pentru a veni în întâmpinarea problemei majore ce afectează efectivele de cetacee din Marea Neagră şi anume scăderea numărului de indivizi din cauza prinderii în uneltele de pescuit, am abordat acest subiect într-o manieră integrată, incluzând pe lângă partea de monitorizare terestră şi acvatică, şi o parte educaţională ce implică training-uri pentru viitorii membrii ai reţelei de monitorizare precum şi sesiuni de informare a populaţiei locale şi a turiştilor şi nu în ultimul rând continuarea testării dispozitivelor de îndepărtare a delfinilor de plasele de pescuit.

                În ceea ce priveşte colectarea datelor privind apariţia delfinilor în apele litorale româneşti, capturile accidentale şi eşuările din zona litoralului românesc, în perioada ianuarie – decembrie 2016, au fost realizate 63 expediţii terestre din care 29 intervenţii rapide (în care a fost înregistrat un număr de 63 de delfini eşuaţi), 22 expediţii marine (10 expediţii acvatice şi 12 sesiuni de observare din punct fix) în care a fost înregistrat un număr de 71 de cetacee observate de-a lungul litoralului românesc al Mării Negre.

               Aşa cum am menţionat şi mai sus, acest program vizează şi o componentă educaţională. În 2016 am recrutat în reţeaua de monitorizare 897 de elevi şi 103 profesori care efectuează monitorizări bilunare. Aceştia au beneficiat de instruire şi materiale informative în prealabil.

              De asemenea am organizat o serie de evenimente publice cu ocazia zilelor cu relevanță (Green Week, Ziua Delfinului, Ziua Internaţională a Mării Negre, Ora Pământului etc) unde au fost distribuite pliante specifice evenimentului, dar am desfăşurat şi o campanie de informare şi conştientizare a populaţiei şi turiştilor, în localităţile de la litoralul românesc precum şi pe plajele acestora, în urma căreia peste 6000 de persoane au fost informate distribuind un număr de 2000 de pliante şi 4000 de magneţi de frigider.

               În anul 2015 s-au pus bazele unei colaborări naţionale şi internaţionale în sfera ştiinţifică pentru identificarea şi studierea cauzelor naturale ce induc mortalitate în rândul cetaceelor (bolilor la cetacee). Din cadrul Memorandum of Understanding fac parte Organizaţia Ecologistă Neguvernamentală Mare Nostrum, INCDM “Grigore Antipa”, Universitatea “Ovidius” Constanţa, ANSVSA Constanţa, Delfinariul Constanţa, USAMV Cluj, USAMV Bucureşti şi UVPS Brno aflaţi în legătură directă cu Universitatea din Teramo, Italia. În acest cadru au fost analizate 10 leşuri aparţinând a 9 marsuini şi un delfin comun. Printre rezultatele identificare putem enumera: Streptococcus beta-hemolitic spp., Klebsiella spp., Proteus spp. şi Staphylococcus spp. Bacterii intralezionale ce au dus la bronhopneumonie piogranulomatoasa severă, miocardită cronică activă, multifocală, balanopostita ulcerativă, necrotică. Cel mai notabil rezultat este reprezentat de identificarea ADN viral cu Morbillivirus în cazul a două exemplare aparţinând speciei Phocoena phocoena relicta (marsuin). Un alt patogen identificat în proporţii foarte mari dar tot numai la marsuin este reprezentat de nematodul parazit Stenurus mionor. De asemenea în anul 2016 în cadrul parteneriatului cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” am participat la cartarea genetică a biodiversităţii marine din Marea Neagră (DNA Barcoding). Astfel am pus la dispoziţia specialiştilor de la BOLD (Barcode of life data system) probe pentru secvenţierea ADN a mamiferelor marine din Marea Neagră.

              Programul “Monitorizarea şi Conservarea Cetaceelor din Mărea Neagră” a beneficiat de recunoaşterea naţională dar mai ales internaţională prin invitarea specialiştilor din cadrul acestuia la diverse manifestaţii ştiinţifice şi culminând cu alegerea coordonatorului acestui program – colegul nostru, ecologul Paiu Romulus-Marian, ca membru în comitetul ştiinţific al Acordului pentru Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi Zona Contiguă a Atlanticului (ACCOBAMS), fiind responsabil pentru bazinul Mării Negre pentru următorii 3 ani.

              Rămânând tot în sfera ştiinţifică, putem menţiona şi conferinţele la care am prezentat rezultatele programului: Conferinţa European Cetacean Society (unde am participat ca specialişti în cadrul workshop-ului dedicat MMO şi PAM) (Madeira), Conferinţa Cercului Ştiinţific “Timariu Savu”, Conferinţa de Medicină Mării, High Level Black Sea Conference (GFCM), cea de-a şasea întâlnire a Părţilor semnatare ACCOBAMS (Monaco), Ziua Internaţională a Mării Negre (Constanţa), Workshop-ul Internaţional Ziua Delfinului, precum şi participarea în cadrul Consiliului Consultativ de la Marea Neagră.

Pentru mai multe informaţii despre activităţile derulate în anul 2016, puteţi accesa oricând   website-ul: http://www.delfini.ro, precum şi pagina de facebook: https://www.facebook.com/delfinimn, dar şi în baza de date OBIS Seamap: http://seamap.env.duke.edu

Pentru a înlesni comunicarea cu cei care deţin informaţii despre cetacee, menţinem activă linia telefonică în regim non-stop 0763255731, la care ne puteţi contacta/informa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s