ONG Mare Nostrum: campanii de advocacy pentru introducerea Educației pentru Dezvoltare Durabilă în școlile din România!


ONG Mare Nostrum, implicată în campanii de advocacy, alături de alte 106 ONG-uri, pentru introducerea conceptului de Educație pentru Dezvoltare Durabilă în școlile din România. Demersurile au început prin Adunarea Generală a Rețelei ONG21 și urmează să se concretizeze în 2019, prin efortul comun al tuturor ONG-urilor care fac parte din această rețea informală.

 Context

Strategia EDD a UNECE a fost lansată în 2005, la Vilnius (Lituania). Implementarea a fost prevăzută inițial pentru intervalul 2005 – 2015. Apoi, în urma analizei rezultatelor sale de către UNECE și statele membre, Strategia a fost relansată în 2016, la Batumi (Georgia), prin semnarea “Declaraţiei ministeriale privind Educaţia pentru Dezvoltarea durabilă”.

Experții UNECE au stabilit încă de la lansare un format unic pentru raportarea periodică, astfel încât toate țările să răspundă la același set de indicatori. Pe baza acestor indicatori, statele au realizat rapoarte de execuție pe care le-au transmis către UNECE pentru centralizare și analiză (toate rapoartele de progres ale țărilor sunt accesibile pe www.unece.org)

Un indicator de evaluare esențial constă în includerea EDD în documentele strategice naţionale (indicator 1.2.1). Un alt indicator esențial prevede elaborarea și adoptarea unui “Plan naţional de implementare a EDD” (indicator 1.1.4).

În “Raportul naţional de execuţie”, transmis de România la UNECE în decembrie 2014, se răspunde negativ la indicatorul privind elaborarea și adoptarea unui “Plan naţional de implementare a EDD” pe care vizăm să îl propunem prin politica EDD.

Ce este EDD?

EDD- Educație pentru dezvoltare durabilă a fost dezvoltată ca și concept în 1992, prin Agenda 21, Summitul Pământului, Rio, 1992. Atunci, s-a stabilit că reorientarea sistemelor de învățământ spre dezvoltarea durabilă și promovarea programelor de formare profesională pentru meserii și calificări durabile sunt două soluții eficiente, care ar putea salva mediul de la colaps.

EDD este mult mai mult decât simpla predare de cunoștințe și principii de dezvoltare durabilă. EDD este, în sens larg, educația pentru schimbare socială. Scopul său este de a crea societăți mai durabile.

EDD influențează toate aspectele legate de educație, inclusiv planificarea politicilor, programele de implementare, finanțarea, conținutul de curriculum, predarea, învățarea, evaluarea și administrarea.

Ce este de făcut?

Pentru a găsi o soluție validă la rezultatul negativ pe care România l-a transmis autorităților europene, 107 ONG-uri din România s-au grupat în Rețeaua ONG21, scopul fiind unul comun: realizarea unei propuneri de politică publică în domeniul Educației pentru Dezvoltarea Durabilă (EDD), propunere care să fie transmisă ministerelor de resort- Ministerul Educației și Ministerul Mediului. Ong Mare Nostrum este membră a acestei rețele și va participa activ atât la realizarea planului, cât și la campaniile de advocacy ulterioare.

Aceasta va fi promovată printr-o amplă campanie de advocacy către Ministerul Educației Naționale și Ministerul Mediului (cele două instituții responsabile de integrarea EDD în sistemul național de educație), precum și către alți stakeholderi instituționali care pot contribui la implementarea ei.

Propunerea de politică publică EDD va cuprinde specific un “Plan de acțiune ONG pentru EDD”, care va reflecta contribuțiile pe care sectorul neguvernamental, reprezentat de ONG-urile din Rețeaua ONG21, este dispus să le aducă efectiv pentru atingerea unei palete de șase priorități pentru EDD. Aceste priorități au fost asumate formal, în cadrul internațional, de către cele două ministere prin “Declarația comună a miniștrilor mediului și educației”, semnată la Batumi, în 2016:

1) Stabilirea unui Program EDD în fiecare școală și asumarea DD în Planul de acțiune al fiecărei școli, până în 2019;

2) Formarea pentru EDD a profesorilor, dar și a altor persoane cu roluri de “educatori” în societate;

3) Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional care contribuie la economia verde;

4) Întărirea încorporării EDD în diversele politici naționale relevante;

5) Întărirea sinergiilor dintre educația formală, nonformală și informală în vederea EDD;

În ce stadiu este demersul?

Recent, ONG Mare Nostrum a participat la Adunarea Generală a membrilor rețelei ONG21, alături de alte ONG-uri, dar și de reprezentanți ai Ministerului Educației și Mediului. Discuțiile care s-au purtat în cadrul acestei întâlniri au fost centrate pe câteva puncte esențiale:

  • Ce ar trebui inclus exact într-un curriculum EDD, pentru a fi în concordanță cu indicatorii generali de educație
  • Care sunt cele mai bune metode de a instrui cadrele didactice și alți educatori pentru a transmite mesajul corect
  • Care sunt metodele prin care învățământul tehnic și profesional să răspundp nevoii unei economii verzi
  • Ce rol au educația formală și non formală în acest context

În viiitorul apropiat, toți membrii Rețelei ONG21 vor începe să elaboreze propunerea de politică publică, care să ajute România să se îndrepte către un viitor cu adevărat verde.

„Organizaţia noastră colaborează de ani de zile cu REPER21, iniţiatorii acestei Reţele. Mereu ne-a adus împreună preocuparea pentru dezvoltare durabilă, educaţie şi a avea o lume mai bună. Suntem implicaţi foarte activ în Reţea, ne dorim să participăm la cât mai multe grupuri de lucru, pentru a elabora propunerea de politică publică, astfel valorificând experienţa noastră de 24 de ani, în domeniu. Vrem să oferim susţinerea noastră totală campaniei de advocacy, pentru că un plan naţional de implementare EDD este esenţial. Educaţia este cheia schimbării, fără oameni educaţi, este aproape imposibil să obţinem ce ne dorim. Mare Nostrum vine cu reţeaua de colaboratori, pe care intenţionăm să îi mobilizăm în susţinerea acestei iniţiative şi să îi ajutăm să înţeleagă importanţa ei. Viitorul este sustenabil, doar în măsura în care reuşim să educăm oamenii, în acest scop. Vom conduce o amplă campanie de informare şi conştientizare, alături de Reţeaua ONG21, despre aceste demersuri, şi suntem încrezători că vom avea rezultate pe măsură”, spune Andreea Ștefania Ionașcu, coordonator Departament EDD ONG Mare Nostrum.

De altfel, EDD este o direcție strategică de acțiune a ONG Mare Nostrum care face eforturi încă de la înființare pentru a integra acest concept în școlile din județul Constanța, prin toate activitățile și evenimentele publice pe care le organizează.

Foto de la eveniment AICI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s