Propunerea de politică publică privind Educația pentru Dezvoltare Durabilă, în etapa de consultări!


După etapele de documentare și redactare, politica publică privind Educația pentru Dezvoltare Durabilă realizată de ONG21 a ajuns la momentul consultărilor publice. ONG Mare Nostrum este una dintre organizațiile membre ale coaliției, care are un reprezentant în comitetul de redactare a politicii publice.

Șase grupuri de lucru, 45 de membri din 38 de organizații implicate, 6 experți care au coordonat  activitatea, 20 de întâlniri online și offline cu părțile interesate. Acesta este proiectul ONG21, al cărui scop este realizarea unei propuneri de politică publică EDD (Educație pentru Dezvoltare Durabilă).

46756792_342015859935052_9053891867145404416_n

După etapa de instruire a membrilor, realizarea Adunării Generale și etapa de documentare și redactare, propunerea a intrat în consultare publică.

Documentele care au fundamentat redactarea acestei propuneri sunt esențiale pentru introducerea conceptului EDD în școlile din România: Declaraţia de la Batumi, din 2016 (asumată şi de România) şi Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României 2030, lansată în decembrie 2018, de Guvernul României, Departamentul de Dezvoltare Durabilă: ”Am luat fiecare prioritate a Declaraţiei de la Batumi şi am încercat să cuantificăm măsura în care putem face propuneri fezabile, pentru fiecare. În funcţie de expertiza şi disponibilitatea membrilor Reţelei, am propus anumite măsuri de acţiune, care să asiste Guvernul în aplicarea Declaraţiei. Ne dorim să susţinem în mod practic implementarea politicii publice EDD, nu doar redactarea ei şi transmiterea către ministerele de resort”, spune Andreea Ștefania Ionașcu, coordonator Departament Educație pentru Dezvoltare Durabilă ONG Mare Nostrum.

Măsurile integrate în politica publică EDD sunt preluate din Declarația de la Batumi, iar pentru implementarea lor sunt propunse o serie de activități specifice.

Propunerea de politică publică realizată în cadrul Rețelei ONG21 urmărește să ofere un plan naţional pentru EDD, care lipseşte în acest moment şi care este necesar atât pentru atingerea dezideratelor Declaraţiei de la Batumi, cât şi pentru Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă: ”Măsurile de acţiune propuse sunt cât se poate de coerente, fezabile şi realiste, adaptate realităţii din România. Fie că vorbim despre stabilirea unui program EDD în fiecare şcoală, formarea pentru EDD a profesorilor, dezvoltarea învăţământului tehnic și profesional care contribuie la economia verde sau celelalte priorităţi ale Declaraţiei de la Batumi, măsurile propuse au fost foarte atent alese. Am ținut cont de o multitudine de documente oficiale, concepte-cheie, principii EDD, studii recente ale comunităţii ştiinţifice şi aşa mai departe. Avengura acestei politici publice este imensă, totul trebuie gândit la nivel naţional, astfel că suntem foarte meticuloşi în alegerea fiecărui cuvânt”, menționează Andreea Ștefania Ionașcu.

Realizarea acestei propuneri reprezintă o premieră pentru România. Propunerea de politică publică EDD are ca scop asigurarea contribuţiei educaţiei naţionale, la atingerea obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030.

Context

Strategia EDD a UNECE a fost lansată în 2005, la Vilnius (Lituania). Implementarea a fost prevăzută inițial pentru intervalul 2005 – 2015. Apoi, în urma analizei rezultatelor sale de către UNECE și statele membre, Strategia a fost relansată în 2016, la Batumi (Georgia), prin semnarea “Declaraţiei ministeriale privind Educaţia pentru Dezvoltarea durabilă”.

Experții UNECE au stabilit încă de la lansare un format unic pentru raportarea periodică, astfel încât toate țările să răspundă la același set de indicatori. Pe baza acestor indicatori, statele au realizat rapoarte de execuție pe care le-au transmis către UNECE pentru centralizare și analiză (toate rapoartele de progres ale țărilor sunt accesibile pe www.unece.org)

Un indicator de evaluare esențial constă în includerea EDD în documentele strategice naţionale(indicator 1.2.1). Un alt indicator esențial prevede elaborarea și adoptarea unui “Plan naţional de implementare a EDD” (indicator 1.1.4).

În “Raportul naţional de execuţie”, transmis de România la UNECE în decembrie 2014, se răspunde negativ la indicatorul privind elaborarea și adoptarea unui “Plan naţional de implementare a EDD” pe care vizăm să îl propunem prin politica EDD.

Ce este EDD?

EDD- Educație pentru dezvoltare durabilă a fost dezvoltată ca și concept în 1992, prin Agenda 21, Summitul Pământului, Rio, 1992. Atunci, s-a stabilit că reorientarea sistemelor de învățământ spre dezvoltarea durabilă și promovarea programelor de formare profesională pentru meserii și calificări durabile sunt două soluții eficiente, care ar putea salva mediul de la colaps.

EDD este mult mai mult decât simpla predare de cunoștințe și principii de dezvoltare durabilă. EDD este, în sens larg, educația pentru schimbare socială. Scopul său este de a crea societăți mai durabile.

EDD influențează toate aspectele legate de educație, inclusiv planificarea politicilor, programele de implementare, finanțarea, conținutul de curriculum, predarea, învățarea, evaluarea și administrarea.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s