Mii de deșeuri eliminate de pe plajele din 4 țări, cu ajutorul participanților la workshop-urile ANEMONE


anemone1

  • O mare comună aduce probleme comune. Una dintre aceste probleme este cea a deșeurilor marine, a căror cantitate crește de la an la an în toate cele 4 țări implicate în proiectul ANEMONE: România, Ucraina, Bulgaria și Turcia.
  • Patru workshop-uri organizate în cele 4 țări, pentru a reduce fenomenul și eforturi comune pentru a găsi soluții viabile.

ANEMONE_wk

În cadrul proiectului ANEMONE- “Evaluarea vulnerabilității ecosistemului marin al Mării Negre la presiunile antropice”, BSB-319, finanțat prin Programul Operațional Black Sea Basin 2014-2020 au fost organizate o serie de workshop-uri în fiecare din țările partenere ale proiectului: România, Ucraina, Bulgaria și Turcia.

Aceste workshop-uri au reprezentat o activitate esențială pentru implicarea cetățenilor în ceea ce înseamnă găsirea și aplicarea de soluții pentru problema deșeurilor marine și conștientizarea publică a problemelor mediului marin: ”Dacă în utimii ani au  avut loc întâlniri și discuții cu diverși reperezentanți ai autorităților, comunităților științifice și de afaceri, de acestă dată discuțiile au fost purtate cu cetățeni din țările implicate, deoarece aceștia reprezintă principalul motor care poate mobiliza populația pentru adoptarea unui comportament responsabil față de mediu. Angajamentul public reprezentă un factor cheie în contextul cercetării responsabile și inovării, concentrând deciziile pe nevoile societății”, spune Anca Maria Gheorghe, coordonator activități ONG Mare Nostrum.

Primul workshop ANEMONE, organizat la Constanța

 Seria de workshop-uri a fost deschisă de România. Evenimentul a fost organizat la Constanța, iar în cadrul acestuia, aproape 40 de participant au avut posibilitatea de a învăța:

  • cum să se implice în monitorizarea deșeurilor marine pe litoralul românesc al Mării Negre;
  • detalii despre modul în care sunt utilizate datele;
  • modul în care se face interpretarea datelor.

După acest workshop a fost organizată o acțiune de monitorizare a deșeurilor marine, la care au participat cetățenii, voluntarii și rangerii . Au fost monitorizate 8 sectoare de plajă de la litoralul românesc al Mării Negre, fiind colectate peste 12.000 elemente, cu o greutate totală de 95 de kg.

Al doilea workshop a avut loc în Ucraina, la Odessa, unde în cadrul Centrului Științific Ucrainian de Ecologie Marină (UkrSCES), cei peste 60 de participanți au abordat aspecte precum:

– modurile în care ajung deșeurile pe plajă și în apa mării;

–  impactul acestora asupra mediului;

–  relația dintre plastic și om;

– soluții de prevenire a deșeurilor marine, cât și necesitatea colaborării dintre autorități și cetățeni.

Al treilea workshop din cadrul proiectului ANEMONE a fost organizat la Varna, în Bulgaria. Peste 35 de participanți au aflat informații despre situația actuală a problemei deșeurilor marine din Bulgaria.  În cadrul evenimentului, Institutul de Oceanologie (IO-BAS) a realizat și o demonstrație cu o dronă, care a planat deasupra plajei, oferind o imagine de ansamblu asupra porțiunii ce urma a fi monitorizată. Ulterior acestui workshop, participanții s-au implicat într-o acțiune de inventariere și colectare a deșeurilor, pe porțiunea de plajă survolată de dronă.

Ultimul workshop ce a abordat problema deșeurilor marine a avut loc în Turcia, la Istanbul, unde peste 30 de cetățeni au dezbătut o temă de interes: impactul deșeurilor marine asupra mediului costier.  Workshop-ul a fost urmat de o acțiune de monitorizare a deșeurilor marine, organizată de Fundația Turcă de Cercetare Marină (TUDAV), în cadrul căreia au fost  colectate 75 kg plastic, 19 kg de sticlă și 18 kg de metal. “Problema deșeurilor marine este una comună țărilor din jurul Mării Negre, iar aceste workshopuri ne-au oferit posibilitatea de a discuta cu cetățenii participanți din aceste țări, de a vedea perspectiva acestora și de a găsi soluții comune și acțiuni concrete în care aceștia se pot implica. Am întâlnit oameni dornici și hotărâți în a acționa și a face parte din ceea ce înseamnă schimbarea, toți având aceeași dorință : plaje curate, nu acoperite de deșeuri”, concluzionează Anca Maria Gheorghe.

În perioada imediat următoare sunt planificate alte serii de workshop-uri în fiecare din țările implicate în cadrul proiectului ANEMONE- ” Evaluarea vulnerabilității ecosistemului marin al Mării Negre la presiunile antropice”, BSB-319, finanțat prin Programul Operațional Black Sea Basin 2014-2020 .

***

CONTEXT

Orice deșeu eliminat necorespunzător, accidental sau intenționat, are potențialul de a deveni deșeu marin, fie că este eliminat direct în mediul marin sau costier, fie că ajunge aici prin intemediul râurilor și fluviilor ce se varsă în mări și oceane. Principalul factor ce conduce la apariția acestora este  omul.

Deșeurile marine se găsesc în toate mările și în toate zonele costiere din întreaga lume, reprezentând o amenințare la adresa faunei  și a ecosistemelor, dar și la adresa sănătății umane.

În Marea Neagră, deșeurile marine sunt generate în principal de activitățile de pe uscat, iar pe țărmurile ei, elementele cel mai des întâlnite fiind mucurile de țigară, pet-urile și ambalajele de la diferite alimente.

Caracteristicile specifice regiunii Mării Negre fac ca deșeurilor marine să reprezinte o problemă destul de dificilă, persistentă și comună pentru toate țările riverane. Cele 18 porturi, situate de-a lungul celor 6 țări riverane, dar și activitățile turistice și comerciale, atrag milioane de turiști anual, cărora li se adaugă populațiile locale, conducând astfel la o sursă nesfârșită de producere a deșeurilor marine. De asemenea, specificul de mare semi-închisă, în care se varsă apa a 10 mari râuri, contribuie semnificativ la cantitate de deșeuri întâlnită pe plaje și în apa mării, deșeuri colectate de aceste ape, de la izvor până la gura de vărsare, din tot bazinul hidrografic al acestora.

O problemă comună poate fi ameliorată și prevenită prin identificarea și aplicarea de măsuri și soluții, dar mai ales prin cooperarea țărilor riverane și prin implicarea activă a cetățenilor. Astfel, 4 din cele 6 țări riverane Mării Negre și-au unit eforturile, în cadrul proiectului ANEMONE – “Evaluarea vulnerabilității ecosistemului marin al Mării Negre la presiunile antropice”, BSB-319, finanțat prin Programul Operațional Black Sea Basin 2014-2020, ce își propune să realizeze o strategie comună privind monitorizarea Mării Negre, utilizând cele mai adecvate criterii și indicatori de evaluare conveniți, pentru a evalua statutul Mării Negre ca bază pentru acțiuni viitoare.

Proiectul ANEMONE (Evaluarea Vulnerabilității Ecosistemului Marin al Mării Negre la presiunile antropice) este finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea programului: 2. Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea comună a deșeurilor marine în zona Bazinului Mării Negre, Obiectivul specific prioritar al programului: 2.1. Îmbunătățirea monitorizării comune a mediului. Proiect implementat în perioada 26.07.2018 – 25.11.2020.  Numărul proiectului BSB319. Proiectul este coordonat de Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare Maritimă “Grigore Antipa” (România)

footer_marliter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s