Un portal interactiv urmează să fie lansat: Portalul conține informații ce pot ajuta la conservarea ecosistemelor marine


header_marliterUn nou portal de informații urmează să fie lansat în cadrul proiectului “Îmbunătățirea accesului public la datele de monitorizare privind deșeurile marine în vederea reducerii poluării marine în bazinul Mării Negre” finanțat prin Programul Operațional “Bazinul Mării Negre 2014-2020”. Prototipul a fost dezvoltat de echipa științifică a Universității Salonic din Grecia și reprezintă o oportunitate imensă, atât pentru publicul de specialiști, cât și pentru publicul larg. Portalul oferă informații în timp real privind distribuția și evoluția cantității de deșeuri marine la nivelul țărilor riverane Mării Negre și poate fi updatat de specialiști cu informații și studii noi, pentru a avea o viziune realistă de ansamblu asupra acestei probleme globale.

Pentru a întelege mai bine problema deșeurilor marine, care a devenit de interes global, echipa științifică a Universității Aristotel din Salonic, Grecia a creat prototipul unui portal care permite partenerilor proiectului, cât și publicului larg, să acceseze informații privind deșeurile marine precum: date spațiale pentru regiunea Mării Negre, inclusiv hărți digitale ale parametrilor mediului marin, caracteristici geofizice ale zonei costiere, parametri ecologici și abiotici, hărți ale zonelor protejate și proiecții ale schimbărilor climatice, precum și prezentări ale distribuției deșeurilor marine.

Ce poate fi creat cu ajutorul datelor cu acces liber pentru a servi unei mari varietăți de nevoi ale grupurilor interesate? Aceasta este una din provocările partenerilor din proiectul MARLITER, institutele de cercetare și organizațiile societății civile din cinci țări riverine Mării Negre ce implementează proiectul. În calitate de cetățeni într-o societate modernă, beneficiarii trebuie să dobândească o mai bună înțelegere a naturii cunoștințelor științifice, informațiilor și datelor, pentru a evalua afirmațiile ce pot afecta deciziile personale zilnice și pentru a pregăti puncte de vedere informate despre politica publică. Acesta este și scopul acestui portal”, spune unul dintre reprezentanții echipei din cadrul Universității Aristotel din Salonic.

Portalul Marliter este unul interactiv și ușor de utilizat. În acest moment, partenerii proiectului supun discuției categoria de informații care să fie evidențiate pe această platformă, pornind de la subiectele fierbinți din fiecare țară implicată în proiect. Acestea variază de la instrumente pentru a sprijini managementul mediului, pescarii și activitățile desfășurate în larg, până la aplicații dedicate turismului marin pentru publicul larg sau de arheologie marină și scufundări. Experții au cercetat și sugerat idei privind instrumentele și utilizările portalului, iar o idee a fost crearea unui instrument de predicție a “punctelor fierbinți” ale deșeurilor marine: ”Acest portal va fi de mare ajutor pentru viitor, viitorul nostru sau al copiilor noștri. Promovează alfabetizarea mediatică și sustenabilitatea oceanelor printr-o mai mare transparență și liber acces la diverse date. Acest liber acces la datele științifice are un efect pozitiv asupra societății, informând-o și îmbunătățind accesibilitatea la informații și surse ale problemelor cotidiene ce afectează mediul, conservarea, investițiile publice, serviciile și locurile de muncă, securitatea social, pregătind pașii pentru o mai bună guvernare”, spun reprezentanții echipei de implementare din Grecia.

Partenerii MARLITER, Black Sea NGO Network, Varna, Bulgaria, ONG Mare Nostrum, Constanța, România, Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia, Ukrainiean Scientific Center of Ecology, Odessa, Ucraina și Black Sea Eco Academy, Batumi, Georgia lucrează împreună pentru îmbunătățirea cooperării în monitorizarea mediului, una dintre prioritățile principale ale Programului “Bazinul Mării Negre 2014 – 2020”. De asemenea, promovează coordonarea și cooperarea pentru reducerea deșeurilor marine în bazinul Mării Negre. Durata proiectului este de 20 de luni, iar bugetul total este de aproximativ 770000 euro.

footer_marliter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s