CONFERINȚA STAKEHOLDERILOR REGIONALI 2020


  • Primul eveniment regional organizat de la declarația ministerială de la București, semnată în mai 2019, pentru lansarea Agendei Maritime Comune pentru Marea Neagră ca un cadru regional unic de cooperare pentru economia albastră.
  • Sub coordonarea anuală a Bulgariei, scopul evenimentului este de a implica părțile interesate regionale în procesul complex de identificare a proiectelor emblematice care susțin Agenda Maritimă Comună, în timp ce scenariul actual impune luarea în considerare a impactului pandemiei Covid-19, pentru identificarea unui răspuns de redresare care poate sprijini o dezvoltare durabilă a economiei albastre din regiune.
  • În cadrul sesiunilor paralele, vor fi discutate idei de proiecte concrete pentru trei sectoare esențiale ale economiei albastre din Marea Neagră: (i) turismul de coastă și maritim, (ii) transportul maritim și (iii) pescuit și acvacultură. Digitalizarea și economia circulară (reducerea deșeurilor marine) vor fi considerate drept teme trasnversale.

Conținutul sesiunilor paralele este dezvolatat în cooperare cu SRIA Marea Neagră, în cadrul proiectului CONNECT.

Pe 10 decembrie 2020, sub coordonarea Bulgariei a Agendei Maritime Comune pentru Marea Neagră, se lansează evenimentul anual pentru implicarea părților interesate din regiune, pentru a se discuta idei concrete care pot fi abordate în vederea dezvoltării de proiecte emblematice ale economiei albastre în următorii ani, precum și impactul pandemiei actuale.

Conferința stakeholderilor din 2020 pentru Agenda Maritimă Comună pentru Marea Neagră este prima întâlnire regională organizată de la semnarea declarației ministeriale de la București, din mai 2019, și lansarea implementării aceteia în februarie 2020, sub coordonarea anuală din Bulgaria.

Conferința se bazează pe rezultatele evenimentului regional anterior al părților interesate, desfășurat la Istanbul, în martie 2019. O listă a potențialelor proiecte, care s-ar putea înscrie în implementarea agendei, este rezultatul așteptat al conferinței.

Scenariul actual este destul de diferit și obligă țările semnatare ale agendei să ia în considerare impactul pandemiei Covid-19 pentru a idetifica un răspuns de redresare care poate sprijini dezvoltarea durabilă a sectoarelor economiei albastre din regiune.

Viitoarele proiecte emblematice ale Agendei Maritime Comune împărtășesc această ambiție. În consecință, obiectivul acestei conferințe, din decembrie 2020, este de a discuta în mod colectiv, în lumina noului scenariu menționat anterior și a sectoarele identificate ale economiei albastre, rezultatele evenimentelor anterioare, din 2019, concentrându-se pe delimitarea proiectelor, pentru a face un bilanț al elementelor care pot fi abordate pentru a dezvolta viitoarele proiecte emblematice ale economiei albastre în anii următori. 

În acest context, cooperarea cu   Agenda Strategică de Cercetare și Inovare pentru Marea Neagră și proiectul CONNECT Marea Neagră este de o importanță capitală pentru proiectele emblematice.

Scopul evenimentului este, de asemenea, și de a implica părțile interesate din regiune. Acestea au un rol crucial în procesul de identificare a proiectelor emblematice și de implementare a acestora. Evenimentul le va oferi oportunitatea de a-și împărtăși experiențe, de a face schimb de opinii și de a oferi contribuția concretă printr-o perspectivă regională și națională. Procesul își propune o abordare de jos în sus și colectivă: coordonatorii naționali și partenerii politici ai Agendei Maritime Comune trebuie să lucreze împreună cu actorii implicați în economia albastră – autorități publice, mediul academic, afaceri, sociatatea civilă – pentru a contura proiectele emlematice împreună.

Conferința este dezvoltată în jurul a trei elemente principale: prima va aborda o discuție la nivel înalt cu privire la provocările și oportunitățile pentru o economie albastră și rezilientă în Marea Neagră, în noul context al unei pandemii. În continuare, vor avea loc discuții concrete despre proiecet în cadrul a trei sesiuni tematice: turismul de coastă și maritim, transport maritim, pescuit și acvacultură. Acestea sunt unele dintre cele mai relevante sectoare pentru regiune în ceea ce privește valoarea adaugată brută și ocuparea forței de muncă, care au suferit cel mai mult ca urmare a pandemiei Covid-19.

Digitalizarea și economia circulară vor fi incluse în fiecare discuția sectorială. Într-adevăr, acestea sunt motoarele trasnversale esențiale pentru a stimula activități durabile, sporind în același timp reziliența. Ca element final, dar cheie, conferința va aborda diferitele oportunități de finanțare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s