Cum te ajută instrumentul interactiv lansat în cadrul proiectului MARLITER?


Proiectul MARLITER oferă publicului acces online la date de monitorizare a mediului și instrumente de date despre bazinul Mării Negre. Este un efort comun al rețelei ONG Marea Neagră din Varna, Bulgaria, ONG Mare Nostrum din Constanța, România, Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia, Centrul științific ucrainean de ecologie a mării Odessa, Ucraina și Academia Eco Marea Neagră din Batumi, Georgia. Cei cinci parteneri colaborează pentru a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră în domeniul monitorizării mediului și pentru a promova coordonarea în ceea ce privește reducerea deșeurilor marine din bazinul Mării Negre. Unul dintre obiectivele proiectului este de a dezvolta, activa și promova un instrument de tehnologie a informației și produse de date. Acest lucru a fost realizat printr-o platformă web inovatoare.

Instrument interactiv

MARLITER a lansat un instrument inovativ TIC pentru bazinul Mării Negre, conceput pentru a răspunde nevoilor părților interesate din domeniul maritim.

Acesta conține:

  1. Set de instrumente pentru cartografierea spațială

Acest set de instrumente pentru sistemul de informații geografice (GIS) este format din două secțiuni: Date spațiale și Mișcarea particulelor.

2. Statutul deșeurilor marine

Secțiunea portal oferă o imagine de ansamblu asupra stării deșeurilor marine. Rezumatele pentru Bulgaria, Georgia, Grecia, România și Ucraina schițează o imagine diversă, dar comparabilă, a eforturilor de combatere a poluării cu deșeuri solide în mediul costier și marin.

3. Starea monitorizării

Pentru toate cele cinci țări sunt disponibile informații despre monitorizarea deșeurilor marine ca bază pentru proiectarea și punerea în aplicare a politicilor de reducere a poluării. Acestea variază de la un rezumat al celei mai recente situații până la o evaluare mai specifică a eforturilor de monitorizare regionale, naționale și locale.

4. Set de instrumente pentru politici

Setul de instrumente pentru politici ghidează utilizatorii pe parcursul procesului de elaborare și aplicare a unor politici eficiente privind reducerea deșeurilor marine. Acesta cuprinde o analiză a legislațiilor naționale, a bazelor de date ale părților interesate și a recomandărilor privind bunele practici.

Detalii pe https://marliter.bsnn.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s