Proiectul MARLITER a ajuns la final ! Publicul are acces la date de monitorizare a mediului și instrumente interactive, pe platforma realizată în cadrul proiectului.


[Un viitor mai verde și mai inteligent pentru Regiunea Mării Negre]

Proiectul MARLITER a ajuns la final săptămâna trecută, odată cu ultimul eveniment din cadrul proiectului. La eveniment au participat peste 20 de persoane.

ONG Mare Nostrum a prezentat persoanelor prezente principalele rezultate ale proiectului, detalii despre portalul interactiv și informații suplimentare despre modulul de e-learning. Mai mult decât atât, alături de participanți, am găsit noi soluții pentru reducerea cantității de deșeuri marine, precum și alternative de înlocuire a plasticului.

Proiectul MARLITER oferă publicului acces online la date de monitorizare a mediului și instrumente de date despre bazinul Mării Negre. Este un efort comun al Black Sea NGO Network din Varna, Bulgaria, ONG Mare Nostrum din Constanța, România, Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia, Centrul Științific Ucrainean de Ecologie a Mării Odessa, Ucraina și Black Sea Eco Academy din Batumi, Georgia. Cei cinci parteneri au colaborat pentru a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră în domeniul monitorizării mediului și pentru a promova coordonarea în ceea ce privește reducerea deșeurilor marine din bazinul Mării Negre.

Unul dintre obiectivele proiectului a fost de a dezvolta și promova un instrument inovativ, care să permită accesului publicului larg la date esențiale despre poluare și deșeuri marine, fiind un real sprijin pentru autoritățile competente . Acesta poate fi găsit la următorul link: https://marliter.bsnn.org/

Ce este instrumentul inovativ TIC?

MARLITER a lansat un instrument inovativ TIC pentru bazinul Mării Negre, conceput pentru a răspunde nevoilor părților interesate din domeniul maritim.

Acesta conține:

 1. Set de instrumente pentru cartografierea spațială

Acest set de instrumente pentru sistemul de informații geografice (GIS) este format din două secțiuni: Date spațiale și Mișcarea particulelor.

2. Statutul deșeurilor marine

Secțiunea portal oferă o imagine de ansamblu asupra stării deșeurilor marine. Rezumatele pentru Bulgaria, Georgia, Grecia, România și Ucraina schițează o imagine diversă, dar comparabilă, a eforturilor de combatere a poluării cu deșeuri solide în mediul costier și marin.

3. Starea monitorizării

Pentru toate cele cinci țări sunt disponibile informații despre monitorizarea deșeurilor marine ca bază pentru proiectarea și punerea în aplicare a politicilor de reducere a poluării. Acestea variază de la un rezumat al celei mai recente situații până la o evaluare mai specifică a eforturilor de monitorizare regionale, naționale și locale.

4. Set de instrumente pentru politici

Setul de instrumente pentru politici ghidează utilizatorii pe parcursul procesului de elaborare și aplicare a unor politici eficiente privind reducerea deșeurilor marine. Acesta cuprinde o analiză a legislațiilor naționale, a bazelor de date ale părților interesate și a recomandărilor privind bunele practici.

Cum a fost promovat instrumentul TIC și platforma web Marliter?

Partenerii MARLITER au lucrat activ împreună pentru a implica diverse grupuri de părți interesate în eforturi de colaborare pentru a aborda problemele complexe legate de gestionarea mediului și reducerea deșeurilor marine. 

În cadrul proiectului, s-au desfasurat peste 10 traininguri regionale și naționale privind utilizarea instrumentului TIC și a setului de instrumente de politici publice.

La nivel transnațional, training-ul regional  a reunit peste 20 de stakeholderi  din cele cinci țări, reprezentanți ai administrației naționale și locale, agenții de gestionare a apelor, autorități portuare și maritime, pescării, afaceri, institute de cercetare, mediul academic și ONG-uri experte.

Instruirea a pus accentul pe monitorizarea actuală de ultimă oră a deșeurilor marine, care să ajute autoritățile competente în a adopta politici  naționale pentru reducerea cantității de deșeuri marine. Evenimentele desfășurate la nivelul fiecărei țări cu părțile interesate au pus accent pe  activitățile proiectului și datele disponibile pe portalul web,esențiale pentru informare, educație și management durabil.

Scopul proiectului MARLITER a fost de a sprijini adoptarea inovării și a schimbului de informații transfrontalier, pentru a înțelege mult mai bine valoarea ecosistemelor marine.

Proiectul MARLITER în cifre

 • Număr traininguri – 12
 • Număr persoane informate – aproximativ 70 000
 • Număr evenimente publice – 3
 • 1 platformă interactivă
 • 1 curs e-learning
 • 1 studiu al datelor și al informațiilor privind deșeurile marine
 • 1 ghid de reducere al deșeurilor marine

Care sunt concluziile în urma acestui proiect?

 • Resursele marine nu sunt nelimitate și suferă din ce în ce mai mult ca urmare a factorului antropic
 • provocare importantă a economiei albastre este de a înțelege și a gestiona mai bine pescuitul durabil, sănătatea ecosistemului și poluarea.
 • Poluarea și reducerea cantității de deșeuri marine nu depind numai de politici bine concepute, ci și de acțiuni în direcția schimbărilor profunde întreprinse de societate.
 • Este nevoie de o schimbare în gândire, în modelele de consum, în atitudinile publicului față de managementul mediului, precum și în educație
 • Pentru a avea o economie albastră durabilă, țările litorale trebuie să investească și să utilizeze cele mai bune științe, date și tehnologii disponibile

Programul urmărește  să promoveze obiectivele stabilite de ONU și să aducă un climat neutru și un echilibru complet al emisiilor de gaze cu efect de seră în Europa până în 2050, să promoveze economia prin tehnologii ecologice și curate și să creeze o economie, o industrie și o societate durabile.

***

Instrumentul TIC a fost creat de partenerii proiectului MARLITER „Îmbunătățirea accesului public online la datele de monitorizare a mediului și la instrumentele de date pentru bazinul Mării Negre, sprijinind cooperarea în reducerea deșeurilor marine” susținut de Programul Bazinul Mării Negre 2014-2020. Instrumentul utilizează date de acces deschis pentru a îmbunătăți transparența și accesul gratuit la informații care promovează cunoștințele despre mări și oceane și guvernanța de mediu.

Partenerii MARLITER, Rețeaua ONG-urilor Mării Negre din Varna, Bulgaria, ONG Mare Nostrum din Constanța, România, Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia, Centrul Științific Ucrainean de Ecologie al Mării, Odessa, Ucraina și Academia Eco Marea Neagră din Batumi, Georgia, lucrează în comun pentru a îmbunătăți cooperarea în domeniul monitorizării mediului, una dintre principalele priorități ale Programului Bazinul Mării Negre, și pentru a promova coordonarea și cooperarea de mediu în ceea ce privește reducerea deșeurilor marine din bazinul Mării Negre. Proiectul se întinde pe 36 de luni și are un buget total de aproximativ 770 de mii de euro. Partenerii sunt conștienți de faptul că datele gratuite și de încredere din mediul marin sunt un atu valoros și accesul la acesta este esențial pentru abordarea amenințărilor la adresa mediului Mării Negre, a vulnerabilităților și provocărilor sale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s