Category: Proiecte Mare Nostrum


colaj

Mediul marin și costier este, în permanență, supus provocărilor naturale, dar mai ales celor antropice. Pentru a veni în întâmpinarea și rezolvarea problemelor de care ne lovim cel mai des în zonele costiere, în cadrul proiectului “Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities – MARINA”, în care suntem parteneri, a fost creată o platformă europeană, prin care se pot împărtăși experiențele celor 14 țări partenere în cadrul acestui proiect.

Până în anul 2018, toate ţările partenere din Europa vor organiza ateliere de discuţii pe diverse teme ce vizează problemele întâlnite în zona costieră. Workshop-urile au trei obiective principale între care: implicarea tuturor cetățenilor și a altor grupuri de interese în dezbaterile participative, federalizarea comunităților existente și rețelele de cercetători, organizații ale societății civile, cetățeni, industrie și factorii de decizie politică, dar şi integrarea viziunii și nevoilor cetățenilor în procesele de cercetare și inovare.

Un astfel de atelier pe tema: „Deșeurile marine-presiunea antropică asupra mării”, a fost organizat de Mare Nostrum în data de 17 ianuarie 2017, unde au participat 29 de persoane (cercetători, reprezentanți ai autorităților locale, ai altor organizații, dar și simpli cetățeni). Pentru antrenarea acestora în discuții a fost utilizată metoda participativă World Cafe, iar întrebarea declanşatoare folosită a fost: “Ce acțiuni sunt necesare pentru a reduce cantitatea de deșeuri marine din mare și de pe țărm?”

Discuţiile au fost antrenante, fiecare expunându-şi liber punctul de vedere. Răspunsurile au fost diverse, însă în urma analizării lor, majoritatea participanţilor au adus în discuţie necesitatea educării populației pe categorii de vârstă, actualizarea legislației şi intensificarea acțiunilor de verificare (poliția locală, administratorii de plajă), urmate de sancțiuni stricte pentru cei care nu respectă regulile. Alte măsuri considerate foarte importante au fost: monitorizarea atentă a surselor poluatoare, asigurarea infrastructurii pentru colectarea deșeurilor (coșuri de gunoi, tomberoane), dar şi implementarea tehnologiilor performante pentru eliminarea microdeșeurilor în stațiile de epurare şi dezvoltarea tehnologiilor inovatoare menite să creeze ambalaje nepoluante.

Am fost bucuroşi să vedem că la workshop au participat atâtea persoane dornice să găsească rezolvări la problemele existente în zona costieră română. Opiniile și implicarea lor în cadrul atelierului sunt esențiale şi vor fi transmise Comisiei Europene sub forma unor recomandări adresate politicilor privind reducerea presiunii antropice asupra mării datorată deșeurilor marine.

Pentru mai multe informații privind proiectul și subiectele abordate de alte țări puteți accesa pagina http://www.marinaproject.eu/.

 

untitled

 

Una dintre preocupările majore ale organizaţiei Mare Nostrum a fost din totdeauna protecţia mediului marin şi costier.

Din cele mai vechi timpuri,  mările au fost cele care ne-au satisfăcut necesitățile legate de alimente, recreere şi transport, oferindu-ne numeroase oportunități economice. Din păcate, tot ele au servit şi drept depozit pentru deșeuri. Odată cu creşterea presiunilor antropice şi cu modificările climatice, ecosistemul marin din Europa suferă, aflându-se în mare pericol. Această tendință poate fi inversată prin implicarea tuturor factorilor de interes din această zonă (cetățeni, cercetători, exponenţi ai mediului de afaceri, factorii de decizie politică, industrie și societate). Deoarece credem în acest fapt, iniţiem sau colaborăm în proiecte care răspund acestor nevoi. Este şi cazul proiectului MARINA care reuneşte 14 parteneri din ţări precum Italia, Cipru, Portugalia, Estonia, Irlanda, Franța, Belgia, Spania, Danemarca, Turcia şi România – prin intermediul ONG Mare Nostrum.

“Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities (MARINA)” este mai mult decât un proiect ce abordează problemele mărilor. Proiectul MARINA va antrena toate grupurile de interes cu scopul de a împărtăși fiecare din experințele/cunoștințele sale, ținând cont și de viziunea cetățenilor și nevoile societății, îmbinând cercetarea și inovarea cu protejarea mediului înconjurător. Cercetarea responsabilă și inovația (CRI) este o nouă abordare a științei, prin intermediul căreia, toți actorii implicați își pot face în mod eficient auzită vocea pe parcursul întregului proces de cercetare și pot împărtăși ideile lor, propunând şi dezvoltând noi soluții.

În cadrul acestui proiect se derulează mai multe activităţi între care workshop-urile “Mobilisation and Mutual Learning” (MML) care au ca scop aducerea la aceeași masă a tututor celor interesați de politici eficiente în domeniul marin şi de dezvoltarea unor soluții utile şi inovatoare. Acestea reprezintă un mediu unic ce permite integrarea nevoilor, așteptărilor și opiniilor cetățenilor în procesul de cercetare responsabilă și inovație (CRI). Prin utilizarea unor metode participative și interactive se va crea un mediu propice schimbului de cunoștințe, de bune practici și soluții cu privire la principalele probleme şi provocări cu care se confruntă mările.

În perioada noiembrie 2016 – ianuarie 2017 se organizează prima rundă de astfel de worshop-uri care se vor desfăşura în 14 țări. Mare Nostrum va organiza un grup de lucru în luna ianuarie 2017 și va aborda problema deșeurilor marine: “Deșeurile marine – presiunea antropică asupra mării”.

Cu scopul de a facilita cooperarea între cei implicați și de a integra efectiv ideile cetățenilor, a fost lansată o platformă online. Aceasta va colecta și organiza toate rețelele existente, comunitățile și alte platforme ce abordează diverse probleme cu care se confruntă mările. Pentru mai multe informaţii, poate fi accesată de publicul larg prin următorul link: http://www.marinaproject.eu/.

colaj-newsletter-nov-2016

Instalarea în toată regulă a toamnei nu ne-a împiedicat să ne continuăm eforturile de conservare şi protejare a cetaceelor din Marea Neagră. Din contră, toamna a adus cu sine conferinţe importante în care am putut să ne prezentăm activitatea şi să susţinem necesitatea conservării speciilor de cetacee din Marea Neagră.

Luna noiembrie a debutat cu o conferinţă dedicată “Zilei Internaționale a Mării Negre”. În cadrul acestui eveniment, organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ Constanța și Universitatea „Ovidius“ Constanța, Mare Nostrum a prezentat partenerilor și studenților de la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole „Programul de monitorizare și conservare a cetaceelor de la litoralul românesc al Mării Negre”, rezultatele obţinute până în prezent, dar şi oportunităţile de implicare a studenţilor în cadrul acestui program.

Totodată am participat şi la conferinţa “High-level Conference towards Enhanced Cooperation on Black Sea Fisheries and Aquaculture”, organizată de Comisia Generală pentru Pescuit a Mării Mediterane şi Mării Negre (GFCM), de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) în parteneriat cu Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, ACCOBAMS, Comisia Mării Negre, BSEC, EUROFISH şi Guvernul României.

În cadrul acestei conferinţe am susţinut împreună cu reprezentantul ACCOBAMS, includerea cetaceelor, ca specie ce trebuie protejată, pe listele de discuţii pentru dezvoltarea pescuitului şi acvaculturii, această problemă necesitând a fi tratată ca o preocupare majoră.

Chiar dacă este frig şi ne pregătim pentru iarnă, Mare Nostrum nu a abandonat activităţile de monitorizare şi conservare a cetaceelor de la litoralul românesc al Mării Negre. Astfel, am efectuat 2 expediţii terestre de monitorizare, una pe sectorul sudic şi una pe sectorul nordic, şi am intervenit rapid în 2 cazuri de eşuare, când am identificat un exemplar din specia Tursiops truncatus ponticus (afalin) în zona Eforie Nord şi un individ din specia Phocoena phocoena relicta (marsuin) în zona Constanţa. În ambele cazuri, delfinii identificaţi erau în stadiu avansat de descompunere, fiind imposibil de determinat cauza morţii.

Pentru că activitatea de monitorizare trebuie efectuată regulat şi cu simţ de răspundere, am format reţeaua de monitorizare în care s-au înscris şi activează deja peste 800 de elevi şi profesori din zona costieră. Sectoarele rămase libere sau mai greu accesibile sunt monitorizate în continuare de echipa noastră.

Pentru a deveni membri în reţeaua de monitorizare “Voluntari pentru salvarea delfinilor”, trebuie să vă exprimaţi dorinţa pe adresa de e-mail office@marenostrum.ro. O dată înregistraţi, veţi participa la o sesiune de instruire în cadrul căreia vă vor fi prezentate aspecte legate de ecologia delfinilor, de activitatea de monitorizare, dar şi măsuri de protecţie a muncii şi prim ajutor. Totodată, fiecare grup va fi echipat cu o trusă de lucru, deoarece orice activitate de teren poate implica riscuri şi trebuie realizată cu echipament corespunzător.

 

%d bloggers like this: