Category: Job-uri


Misiunea Mare Nostrum

Mare Nostrum este o organizaţie deschisă tuturor cetăţenilor preocupaţi de degradarea mediului litoralului românesc, a cărei misiune este de a determina schimbarea practicilor şi atitudinilor actuale ale comunităţilor locale, factorilor de decizie şi altor grupuri de interese, cu cele care asigură conservarea şi utilizarea raţională a resurselor naturale din zona costieră românească.

Responsabilități:

 • Răspunde de derularea acțiunilor de promovare ale proiectelor, evenimentelor, campaniilor publice și altor activități;
 • Identifică modalități și medii potrivite de promovare a activităților derulate (ziare și/sau reviste locale, posturi locale de radio și/sau televiziune, social media);
 • Participă la conferințe de presă, seminarii, târguri, adunări publice şi întâlniri realizate în cadrul proiectelor, atât de beneficiar, cât şi de parteneri;
 • Colaborează cu posibili furnizori de servicii de informare si organizare evenimente, în vederea asigurării implementării cu succes a activităților proiectelor;
 • Întocmește rapoarte aferente activităților de comunicare, informare și publicitate;
 • Administrează și este responsabil cu informațiile postate pe site-urile WEB ale organizației și paginile de Facebook;
 • Crează şi menţine o bună relaţie cu mass-media, partenerii organizației şi alte terţe părţi;
 • Asigură buna comunicare cu mediul extern;
 • Este responsabil de elaborarea și emiterea declarațiilor și a comunicatelor de presă, articole pentru blog, newsletter, afișe, pliante , bannere etc. prin consultare cu echipa executivă;
 • Este responsabil de stabilirea necesarului de materiale pentru fiecare eveniment din proiect;
 • Răspunde de urmărirea și aplicarea normelor de comunicare impuse de finanțator în cadrul proiectelor.

Cerinţe:

 • studii superioare în comunicare/jurnalism/marketing;
 • cunoștințe teoretice despre PR/comunicare;
 • reprezintă un avantaj experiența în PR/comunicare;
 • cunoștințe de nivel mediu de limba engleză;
 • cunoștințe solide în utilizarea pachetului Microsoft Office (în special Word, PowerPoint, Excel);
 • reprezintă un avantaj cunoașterea programelor de grafică și editat imagini (Phoscape, Photoshop, CorelDraw etc.)
 • reprezintă un avantaj experința dovedită în relaționarea cu jurnaliști/agenți media;
 • reprezintă un avantaj experiența în redactarea comunicatelor de presă și a altor materiale informative;
 • o foarte bună înțelegere și cunoaștere a rolului mijloacelor moderne de comunicare;
 • de preferat cu domiciliul în Constanța sau în apropiere.

Abilităţi:

 • Persoană organizată, proactivă, cu inițiativă;
 • Bune abilități de relaționare și comunicare, de sinteză și analiză;
 • Persoană creativă, sociabilă, atentă la detalii;
 • Orientată pe rezultate;
 • Capacitatea de a reprezenta organizația în medii dintre cele mai diverse.

Ofertă:

 • Mediu de lucru interactiv;
 • Posibilitatea de a acumula noi cunostinte, prin participarea gratuită la diverse cursuri în domeniu;
 • Perspectiva unei cariere în cadrul unei organizații cu o prezență de peste 20 ani în comunitatea locală;
 • Posibilitatea de a lucra alături de o echipă tânără;
 • Salariu adecvat poziției.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție pe adresa de e-mail event@marenostrum.ro , ongmarenostrum94@gmail.com sau pe fax la +40341/407.432.

ONG Mare Nostrum, Constanța, angajează Asistent de proiect cu normă întreagă.

Descrierea postului:

Asistentul de proiect va avea ca principală atribuție implementarea activităților din cadrul proiectului sub îndrumarea coordonatorului de proiect.

Atribuții si Responsabilități:

Asistență în organizarea documentației pentru desfășurarea proiectului;
Asistența coordonatorului în sarcinile administrative ale proiectului;
Coordonarea sesiunilor de informare publică;
Întocmirea de rapoarte de activitate la solicitarea coordonatorului;
Înlocuirea coordonatorului și preluarea anumitor sarcini ale coordonatorului în caz de indisponibilitate a acestuia;
Participarea la ședințele echipei de proiect;
Comunicare cu partenerii proiectului.
Calificări și abilităti necesare:
– studii superioare, de preferință de profil(biologie, ecologie);
– abilitate de a organiza, planifica si implementa activități;
– cunoștinte operare pe calculator;
– nivel bun de cunoaștere a limbii engleze;
– abilitate de a desfășura mai multe activități simultan și a de a lucra atât în echipă, cât și independent;
– experiența în managementul de proiect și permisul de conducere cat. B pot constitui un avantaj.

Oferta (bonusuri, beneficii):
Se oferă:
– salariu fix corespunzător experienței si pregătirii plus bonusuri ;
– posibilitatea de promovare ;
– program de pregătire și integrare.

Persoanele interesate pot trimite scrisoare de intenție și CV, până la
data de 20 ianuarie 2013, pe adresa de e-mail: event@marenostrum.ro sau pe fax 0214/612422. Doar persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

Mare Nostrum este o organizație neguvernamentală, nonprofit, care militează pentru protecția mediului Mării Negre și a zonei costiere românești.

ONG Mare Nostrum Constanţa angajează Responsabil Relaţii Publice şi Fundraising cu normă întreagă. Dacă te interesează sau ştii pe cineva interesat, ai mai jos toate detaliile necesare.

Descrierea postului:
Responsabilul PR şi Fundraising va avea ca principală atribuţie elaborarea şi implementarea unei strategii de relaţii publice a organizaţiei.

Atribuţii şi Responsabilităţi:
– face cunoscută organizaţia şi realizările ei comunităţii locale şi publicului, în general;
– realizează o imagine unitară a organizaţiei (elemente cheie pentru identitatea organizaţiei, design, mesaje şi slogan) şi supervizează aplicarea acestei imagini în producerea materialelor promoţionale ale organizaţiei în campaniile publice Mare Nostrum;
– redactează comunicate de presă referitoare la cele mai importante evenimente/ activităţi ale organizaţiei;
– pregăteşte, împreună cu alţi membri/ persoane resursă implicate, conferinţe de presă pentru informarea presei locale şi naţionale cu privire la concluziile/ rezultatele unor acţiuni, studii, evaluări, proiecte;
– organizează şi coordonează monitorizarea articolelor de presă şi a apariţiilor Radio – TV, al căror subiect prezintă interes pentru organizaţie;
– răspunde cererilor de informaţii adresate de jurnalişti şi alte persoane interesate, cu privire la acţiunile/ evenimentele organizate de Mare Nostrum;
– contribuie la planificarea bugetului pentru activităţi de imagine şi se ocupă de atragerea resurselor (financiare, umane, informaţionale);
– iniţiază şi dezvoltă activitatea de lobby/ parteneriat a organizaţiei cu autorităţile locale, instituţiile guvernamentale, sectorul privat, alte ONG-uri şi grupuri de interes din zona costieră pentru susţinerea strategiei organizaţiei şi asigurarea succesului proiectelor sale;
– participă la activitatea de strângere de fonduri pentru susţinerea acţiunilor organizaţiei.

Calificări şi abilităţi necesare:
– studii superioare (de preferinţă de profil, dar nu obligatoriu);
– experienţa de lucru în domeniu constituie un avantaj (angajare sau voluntariat);
– abilitate de a organiza, planifica şi implementa activităţi adecvate pentru a promova obiectivele organizaţiei;
– abilitate de a vorbi în public şi de a comunica mesajul organizaţiei;
– cunoştinţe operare pe calculator;
– nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze;
– abilitate de a desfăşura mai multe activităţi simultan şi de a lucra atât în echipă, cât şi independent.

Ofertă (bonusuri, benficii):
Se oferă:
– salariu fix corespunzător experienţei şi pregătirii, plus bonusuri;
– angajare cu carte de muncă;
– program de pregătire şi integrare.

Persoanele interesate pot trimite scrisoare de intenţie şi CV (ambele sunt obligatorii), până la data de 5 octombrie 2012, pe adresa de e-mail: event@marenostrum.ro, cu subiectul “Angajare Responsabil PR şi Fundraising”. Doar persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

Mare Nostrum este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, care militează pentru protecţia mediului Mării Negre şi a zonei costiere româneşti. Mai multe detalii pe: www.marenostrum.ro.

***Valabil doar pentru persoanele cu domiciliul stabil în Constanţa sau posibilitate de deplasare zilnică în oraş.***

%d bloggers like this: