Politica de confidențialitate

ONG Mare Nostrum asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor acestui site. ONG Mare Nostrum nu colectează datele cu caracter personal ale utilizatorilor acestui site, cu excepţia acelora care ne sunt furnizate de utilizatori cu solicitarea specială de a-i contacta. ONG Mare Nostrum nu comercializează şi nu transmite către terţi datele cu caracter personal furnizate…

Anunț atribuire contract servicii de organizare de evenimente

Proiect “Romanian Bulgarian Organic-Entrepreneurial Network ” Cod proiect 16.4.2.125, e-MS cod ROBG-145 Finanțare – Interreg V-A Ro-Bg Programme Furnizor: SC Vizzio Pro Art SRL Valoarea contractului: 10231 euro cu TVA inclus Perioada: începând cu data de 21.06.2018 până la data de 19.10.2018 Tipul achiziției: achiziție directă Obiectiv: servicii de organizare de evenimente în cadrul proiectului Romanian…